English version of this page

Senter for medisinsk etikk

Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk.

  • Ansvar for etikk-undervisning for studenter på grunnstudiet i medisin, ernæringsvitenskap og odontologi
  • Ansvar for undervisning og veiledning av fakultetets PhD-studenter i forskningsetikk, vitenskapsetikk og vitenskapsteori.
  • Ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging.

COVID-19: Etikk og prioriteringer


Aktuelle saker

Arrangementer

Publikasjoner

  • Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Karlsen, Heidi Marie & Thoresen, Lisbeth (2020). Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  21(82) . doi: https://doi.org/10.1186/s12910-020-00522-1
  • Wormdahl, Irene; Husum, Tonje Lossius; Kjus, Solveig Helene & Hatling, Trond (2020). ReCoN-intervensjonen. Strategier for redusert bruk av tvangsinnleggelser..
  • Hofstad, Tore (2020). Measuring compulsory inpatient mental health care.
Se flere publikasjoner