English version of this page

Senter for medisinsk etikk

Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk.

  • Ansvar for etikk-undervisning for studenter på grunnstudiet i medisin, ernæringsvitenskap og odontologi
  • Ansvar for undervisning og veiledning av fakultetets PhD-studenter i forskningsetikk, vitenskapsetikk og vitenskapsteori.
  • Ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging.

Aktuelle saker

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Publikasjoner

  • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Back to Basics: Overdiagnosis Is About Unwarranted Diagnosis. American Journal of Epidemiology.  ISSN 0002-9262.  188(10), s 1812- 1817 . doi: 10.1093/aje/kwz148
  • Jimenez, Edlyn B; Virtudazo, Jessa Mae P; Torres, Cristina E & Bernabe, Rosemarie de la Cruz (2019). Availability of post-trial access in clinical trials: a review of clinical trial protocols submitted to the research ethics board of the University of the Philippines Manila. Current Medical Research and Opinion.  ISSN 0300-7995.  35(11), s 1849- 1855 . doi: 10.1080/03007995.2019.1644851
  • Jorem, Jacob (2019). Juridiske forhold, I:  Alderspsykiatri.  Aldring og helse.  ISBN 9788280613851.  Kapittel 26.  s 434 - 456
Se flere publikasjoner