English version of this page

Senter for medisinsk etikk (SME)

Senter for medisinsk etikk (SME) jobber med medisinsk og helsefaglig etikk gjennom forskning, undervisning og formidling - alt fra konkrete etiske dilemma i møtet med den enkelte pasient til forskningsetikk og teoretisk filosofi og etikk.

 • Ansvar for etikk-undervisning for studenter på grunnstudiet i medisin, ernæringsvitenskap og odontologi
 • Ansvar for undervisning og veiledning av fakultetets PhD-studenter i forskningsetikk, vitenskapsetikk og vitenskapsteori.
 • Ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av kliniske etikk-komiteer (KEK) i spesialisthelsetjenesten og for langsiktig oppbygging av etikk-kompetanse i kommunehelsetjenesten gjennom evaluering, forskning, undervisning og nettverksbygging.

COVID-19: Etikk og prioriteringer


Aktuelle saker

 • colourbox18187258-(4) Etikk i hjemmebaserte tjenester 11. jan. 2021

  Denne artikkelen tar for seg etiske utfordringer som oppstår i hjemmebaserte tjenester.

 • etikk-i-helsetjenesten-bokomslag-ramme3 Etikk i helsetjenesten 14. okt. 2020

  Fagbok som legger vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient, pårørerende og kolleger, og hvordan disse problemene kan håndteres.

Arrangementer

16 feb.
10:00, Centre for Medical Ethics, University of Oslo. Frederik Holsts Hus, Kirkeveien 166, Oslo, Norway

Publikasjoner

 • O'Doherty, Kieran C.; Shabani, Mahsa; Dove, Edward S.; Bentzen, Heidi Beate; Borry, Pascal; Burgess, Michael M.; Chalmers, Don; de Vries, Jantina; Eckstein, Lisa; Fullerton, Stephanie; Juengst, Eric; Kato, Kazuto; Kaye, Jane; Knoppers, Bartha Maria; Koenig, Barbara; Manson, Spero; McGrail, Kimberlyn; McGuire, Amy L.; Meslin, Eric M.; Nicol, Dianne; Prainsack, Barbara; Terry, Sharon F.; Thorogood, Adrian & Burke, Wylie (2021). Toward better governance of human genomic data. Nature Genetics.  ISSN 1061-4036.  53, s 2- 8 . doi: 10.1038/s41588-020-00742-6
 • Cox, Shereen (2020). To dispense or not to dispense: Lessons to be learnt from ethical challenges faced by pharmacists in the COVID-19 pandemic. Developing World Bioethics.  ISSN 1471-8731.  00, s 1- 8 . doi: https://doi.org/10.1111/dewb.12284
 • Miljeteig, Ingrid & Førde, Reidun (2020). Helseetikk i et flerkulturelt samfunn, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Kapitel 16.  s 180 - 188
Se flere publikasjoner