Dagsorden instituttrådsmøte Helsam 24. mars 2020

Dagsorden til instituttrådsmøte 24. mars 2020, kl 9 - 11 på Zoom

Sak/tema

Beskrivelse/momenter fra diskusjonen

Oppfølging/ansvarlig

Kommentarer til innkallingen

Referat fra møtet 23. januar er sendt ut tidligere

 

Diskusjonssaker

   
Etableringen av masterprogram i Avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)

Se notat om saken

Øvrige sakspapirer

 

Informasjonssaker

   
HMS    
Instituttleder orienterer om aktuelle saker    

Eventuelt

   
Publisert 17. mars 2020 15:04 - Sist endret 17. mars 2020 15:04