Ester Mæland

Bilde av Ester Mæland
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Arbeider med administrativ prosjektstøtte til eksternt finansiert prosjekter, hhv: 

Norpart:
Exceeding Learning through Strategic Mobility and Academic Partnership (EXCEL SMART JUiO NORPART)

Forskerskoler:
National research school in population based epidemiology (EPINOR)
Norwegian Research School of Global Health (NRSGH)

    Emneord: Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, prosjektstøtte, Forskerstøtte MED, FANE-HELSAM, Administrativ prosjektstøtte, Forskerskolestøtte, Prosjektkoordinering
    Publisert 19. nov. 2019 13:41 - Sist endret 21. nov. 2019 11:58