Gunvor Aasbø

Bilde av Gunvor Aasbø
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Medisinsk sosiologi
 • Kvalitative metoder
 • Sykdomserfaring
 • Forholdet mellom formell og uformell omsorg for kronisk syke og eldre
 • Pårørendes omsorgsarbeid
 • Screeningdeltakelse
 • Kvinnehelse
 • Sosial ulikhet i helse
 • Undervisning

  Jeg underviser i kvalitativ metode, analyse av kvalitative data

 • HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene
 • HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk
 • HELSEF4302 - Analysekurs

  Jeg veileder studenter på mastergradsnivå.

  Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (2018 -)
 • Postdoc, Kreftregisteret (2017-)
 • Helsefaglig rådgiver Nord-Aurdal kommune (2016-2017)
 • Stipendiat, Helsetjenesteforskning, Ahus (UiO) (2010 – 2016)
 • Praktisk pedagogisk utdanning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO (2010)
 • Mastergrad i sosiologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO (2009)

   

  Verv

 • Medlem av Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO (2019 -)
Emneord: pårørende, Helsetjenester, Kronisk sykdom, screening, Sosial ulikhet, Sosiologi, Kvalitativ metode, kjønn og helse
Publisert 21. jan. 2019 16:14 - Sist endret 27. mai 2019 17:33