Gunvor Aasbø

Bilde av Gunvor Aasbø
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Medisinsk sosiologi
 • Kvalitative metoder
 • Sykdomserfaring
 • Forholdet mellom formell og uformell omsorg for kronisk syke og eldre
 • Pårørendes omsorgsarbeid
 • Screeningdeltakelse
 • Kvinnehelse
 • Sosial ulikhet i helse
 • Undervisning

  Jeg underviser i kvalitativ metode, analyse av kvalitative data

 • HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene
 • HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk
 • HELSEF4302 - Analysekurs

  Jeg veileder studenter på mastergradsnivå.

  Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (2018 -)
 • Postdoc, Kreftregisteret (2017-)
 • Helsefaglig rådgiver Nord-Aurdal kommune (2016-2017)
 • Stipendiat, Helsetjenesteforskning, Ahus (UiO) (2010 – 2016)
 • Praktisk pedagogisk utdanning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO (2010)
 • Mastergrad i sosiologi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO (2009)

   

  Verv

 • Medlem av Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, UiO (2019 -)
Emneord: pårørende, Helsetjenester, Kronisk sykdom, screening, Sosial ulikhet, Sosiologi, Kvalitativ metode, kjønn og helse

Publikasjoner

 • Aasbø, Gunvor; Trope, Ameli; Nygård, Mari; Christiansen, Irene Kraus; Baasland, Ingrid & Iversen, Grete Alræk [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). HPV self-sampling among long-term non-attenders to cervical cancer screening in Norway: a pragmatic randomised controlled trial. British Journal of Cancer. ISSN 0007-0920. 127, s. 1816–1826. doi: 10.1038/s41416-022-01954-9.
 • Rivedal, Sunniva; Bondevik, Hilde; Thoresen, Lisbeth & Aasbø, Gunvor (2022). Den sensitiverte kroppen: en fenomenologisk studie av småbarnsmødres omsorgserfaringer og helse. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 20–33. doi: 10.18261/tfk.46.1.3.
 • Aasbø, Gunvor; Solbrække, Kari Nyheim; Waller, Jo; Trope, Ameli; Nygård, Mari & Hansen, Bo Terning (2019). Perspectives of non-attenders for cervical cancer screening in Norway: a qualitative focus group study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 9(8). doi: 10.1136/bmjopen-2019-029505.
 • Aasbø, Gunvor; Kristvik, Ellen Elisabeth; Solbrække, Kari Nyheim & Werner, Anne (2018). Searching for ‘transformative moments’: a qualitative study of nurses’ work during home visits to COPD patients and their caregivers in Norway. Nursing Open. ISSN 2054-1058. doi: 10.1002/nop2.209. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasbø, Gunvor; Rugkåsa, Jorun; Solbrække, Kari Nyheim & Werner, Anne (2017). Negotiating the care-giving role: family members`experience during critical exacerbation of COPD in Norway. Health and Social Care in the community. ISSN 0966-0410. 25(2), s. 612–620. doi: 10.1111/hsc.12350.
 • Aasbø, Gunvor; Solbrække, Kari Nyheim; Kristvik, Ellen Elisabeth & Werner, Anne (2016). Between disruption and continuity: challenges in maintaining the ‘biographical we’ when caring for a partner with a severe, chronic illness. Sociology of Health and Illness. ISSN 0141-9889. 38(5), s. 782–796. doi: 10.1111/1467-9566.12396.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aasbø, Gunvor & Solbrække, Kari Nyheim (2019). Rationalities of postponing screening: women’s interpretations of cancer risks and prevention.
 • Aasbø, Gunvor; Kristvik, Ellen Elisabeth & Werner, Anne (2012). Invisible work: Experiences of family caregivers for chronically ill lung patients. .
 • Groeneveld, linn; Engesæter, Birgit; Aasbø, Gunvor; Hansen, Mona; Christiansen, Irene Kraus & Berland, Jannicke [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2021). Prosjektforslag hjemmetest: Implementering av hjemmeprøvetaking i Livmorhalsprogrammet. Kreftregisteret. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. jan. 2019 16:14 - Sist endret 21. feb. 2022 10:17