Hilde Wøien

Førsteamanuensis - Avdeling for sykepleievitenskap
Bilde av Hilde Wøien
English version of this page
Telefon +47 22850572
Mobiltelefon +47 91380768
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Vurdering og behandling av intensivpasientens behov for smertelindring og sedasjon, samt våkenhet og kognitiv funksjon.  
 • Implementeringssforskning

Undervisning

 • Emneansvarlig GERSYK4102 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser, høsten 2016

Bakgrunn

 • Doktorgrad 2013 ‘The significance of a systematic approach in intensive care pain treatment and sedation’
 • Hovedfag sykepleievitenskap og hovedfagsoppgave (2003) med tittel ‘Ernæring til intensivpasienter; - I hvilken grad kan en ernæringsprotokoll bidra til at intensivpasienten får dekket sitt behov for ernæring?’
 • Intensivsykepleier fra 1990
 • Fra 2013-dd, Postdoc i 50% stilling ved Akuttklinikken OUS. Stipendiat samme sted fra 2008-2012 ved siden av arbeid som intensivsykepleier og forskningssykepleier siden 1994.
 • Last ned CV som pdf

Priser

 • Årets intensivsykepleier 2008

Verv

 • Medlem av REK Helse sør-øst komite B siden 2013

Samarbeid

 • Centre for Research in Intensive Care (CRIC) Copenhagen, Denmark

Hovedveileder

 • PhD-stipendiat Helene Berntzen:  Smerte og våkenhet under analgosedasjon som en strategi : sykepleiernes  vurderinger og tiltak og pasientenes erfaringer- en feltstudie
 • PhD-stipendiat Antonija Petosic; ‘Kvalitetsforbedring i intensivavdeling og bruk av ulike metoder for feedback av kvalitetsindikatorer’
 • PhD-stipendiat Kari Sørensen: ”Bare et lite stikk”
 • Smerte og frykt hos barn (5-12år) med reumatisk sykdom som trenger i gjentatte medisinske injeksjoner over tid
 • Master-student Ruth Kristine Vik: Barneleddgikt og livskvalitet hos barn, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for Sykepleievitenskap, UiO

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2016 16:16 - Sist endret 24. mars 2020 09:12