Hilde Wøien

Bilde av Hilde Wøien
English version of this page
Telefon +47 22850572
Mobiltelefon +47 91380768
Brukernavn
Besøksadresse Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Vurdering og behandling av intensivpasientens behov for smertelindring og sedasjon, samt våkenhet og kognitiv funksjon.  
 • Implementeringssforskning

Undervisning

 • Emneansvarlig GERSYK4102 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser, høsten 2016

Bakgrunn

 • Doktorgrad 2013 ‘The significance of a systematic approach in intensive care pain treatment and sedation’
 • Hovedfag sykepleievitenskap og hovedfagsoppgave (2003) med tittel ‘Ernæring til intensivpasienter; - I hvilken grad kan en ernæringsprotokoll bidra til at intensivpasienten får dekket sitt behov for ernæring?’
 • Intensivsykepleier fra 1990
 • Fra 2013-dd, Postdoc i 50% stilling ved Akuttklinikken OUS. Stipendiat samme sted fra 2008-2012 ved siden av arbeid som intensivsykepleier og forskningssykepleier siden 1994.
 • Last ned CV som pdf

Priser

 • Årets intensivsykepleier 2008

Verv

 • Medlem av REK Helse sør-øst komite B siden 2013

Samarbeid

 • Centre for Research in Intensive Care (CRIC) Copenhagen, Denmark

Hovedveileder

 • PhD-stipendiat Helene Berntzen:  Smerte og våkenhet under analgosedasjon som en strategi : sykepleiernes  vurderinger og tiltak og pasientenes erfaringer- en feltstudie
 • PhD-stipendiat Antonija Petosic; ‘Kvalitetsforbedring i intensivavdeling og bruk av ulike metoder for feedback av kvalitetsindikatorer’
 • PhD-stipendiat Kari Sørensen: ”Bare et lite stikk”
 • Smerte og frykt hos barn (5-12år) med reumatisk sykdom som trenger i gjentatte medisinske injeksjoner over tid
 • Master-student Ruth Kristine Vik: Barneleddgikt og livskvalitet hos barn, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for Sykepleievitenskap, UiO

Publikasjoner

 • Berntzen, Helene; Bjørk, Ida Torunn; Wøien, Hilde & Storsveen, Anne-Marie (2020). "Please mind the gap": a secondary analysis of discomfort and comfort in intensive care.. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  29, s 2441- 2454
 • Sørensen, Kari; Skirbekk, Helge; Kvarstein, Gunnvald & Wøien, Hilde (2020). Children's fear of needle injections: A qualitative study of training sessions for children with rheumatic diseases before home administration. Pediatric Rheumatology.  ISSN 1546-0096.  18:13, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12969-020-0406-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Petosic, Antonija; Sunde, Kjetil; Beeckman, Dimitri; Flaatten, Hans & Wøien, Hilde (2019). Use of social media for communicating about critical care topics: A Norwegian cross-sectional survey. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172.  63(10), s 1398- 1405 . doi: 10.1111/aas.13449 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berntsen, Helene; Bjørk, Ida Torunn & Wøien, Hilde (2018). "Having the compass - drawing the map": Exploring nurses' management of pain and other discomforts during use of analgosedation in intensive care. Nursing Open.  ISSN 2054-1058. . doi: https://doi.org/10.1002/nop2.227 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Berntzen, Helene; Bjørk, Ida Torunn & Wøien, Hilde (2018). Pain relieved, but still struggling”—Critically ill patients experiences of pain and other discomforts during analgosedation. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  27(1-2), s e223- e234 . doi: 10.1111/jocn.13920
 • Collet, Marie O.; Caballero, Jesús; Sonneville, Romain; Bozza, Fernando A.; Nydahl, Peter; Schandl, Anna; Wøien, Hilde; Citerio, Giuseppe; van den Boogaard, Mark; Hästbacka, Johanna; Haenggi, Matthias; Colpaert, Kirsten; Rose, Louise; Barbateskovic, Marija; Lange, Theis; Jensen, Aksel; Krog, Martin B.; Egerod, Ingrid; Nibro, Helle L.; Wetterslev, Jørn & Perner, Anders (2018). Prevalence and risk factors related to haloperidol use for delirium in adult intensive care patients: the multinational AID-ICU inception cohort study. Intensive Care Medicine.  ISSN 0342-4642.  44(7), s 1081- 1089 . doi: 10.1007/s00134-018-5204-y
 • Wøien, Hilde; Værøy, Henning; Aamodt, Geir & Bjørk, Ida Torunn (2014). Improving the systematic approach to pain and sedation management in the ICU by using assessment tools. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  23(11-12), s 1552- 1561 . doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04309.x
 • Wøien, Hilde; Balsliemke, Stephan & Stubhaug, Audun (2013). The incidence of delirium in Norwegian intensive care units; deep sedation makes assessment difficult. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172.  57(3), s 294- 302 . doi: 10.1111/j.1399-6576.2012.02793.x
 • Wøien, Hilde & Bjørk, Ida Torunn (2012). Intensive care pain treatment and sedation: Nurses' experiences of the conflict between clinical judgment and standardized care: An explorative study. Intensive & Critical Care Nursing.  ISSN 0964-3397. . doi: 10.1016/j.iccn.2012.11.003
 • Wøien, Hilde; Stubhaug, Audun & Bjørk, Ida Torunn (2012). Analgesia and sedation of mechanically ventilated patients - a national survey of clinical practice. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172.  56(1), s 23- 29 . doi: 10.1111/j.1399-6576.2011.02524.x
 • Sørensen, Kari & Wøien, Hilde (2011). Vurdering av smertelindring og sedasjon hos barn på respirator ved hjelp av Comfort Scale :. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (1), s 80- 89 . doi: 10.4220/sykepleienf.2011.0070
 • Wøien, Hilde & Bjørk, Ida Torunn (2006). Nutrition of the critically ill patient and effects of implementing a nutritional support algorithm in ICU. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  15, s 168- 177

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2016 16:16 - Sist endret 24. mars 2020 09:12