Hilde Wøien

Førsteamanuensis - Avdeling for folkehelsevitenskap
Bilde av Hilde Wøien
English version of this page
Telefon +47 22850572
Mobiltelefon +47 91380768
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Vurdering og behandling av intensivpasientens behov for smertelindring og sedasjon, samt våkenhet og kognitiv funksjon.  
 • Implementeringssforskning

Undervisning

 • Emneansvarlig GERSYK4102 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser, høsten 2016

Bakgrunn

 • Doktorgrad 2013 ‘The significance of a systematic approach in intensive care pain treatment and sedation’
 • Hovedfag sykepleievitenskap og hovedfagsoppgave (2003) med tittel ‘Ernæring til intensivpasienter; - I hvilken grad kan en ernæringsprotokoll bidra til at intensivpasienten får dekket sitt behov for ernæring?’
 • Intensivsykepleier fra 1990
 • Fra 2013-dd, Postdoc i 50% stilling ved Akuttklinikken OUS. Stipendiat samme sted fra 2008-2012 ved siden av arbeid som intensivsykepleier og forskningssykepleier siden 1994.
 • Last ned CV som pdf

Priser

 • Årets intensivsykepleier 2008

Verv

 • Medlem av REK Helse sør-øst komite B siden 2013

Samarbeid

 • Centre for Research in Intensive Care (CRIC) Copenhagen, Denmark

Hovedveileder

 • PhD-stipendiat Helene Berntzen:  Smerte og våkenhet under analgosedasjon som en strategi : sykepleiernes  vurderinger og tiltak og pasientenes erfaringer- en feltstudie
 • PhD-stipendiat Antonija Petosic; ‘Kvalitetsforbedring i intensivavdeling og bruk av ulike metoder for feedback av kvalitetsindikatorer’
 • PhD-stipendiat Kari Sørensen: ”Bare et lite stikk”
 • Smerte og frykt hos barn (5-12år) med reumatisk sykdom som trenger i gjentatte medisinske injeksjoner over tid
 • Master-student Ruth Kristine Vik: Barneleddgikt og livskvalitet hos barn, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for Sykepleievitenskap, UiO

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Henriksen, Kjersti Forbech; Tønnessen, Siri; Wøien, Hilde & Hansen, Britt Sætre (2022). A conceptual framework of the core competencies and qualities of the intensive care nurse.
 • Wøien, Hilde; Rosseland, Leiv Arne; Bondjers, Kristina; Lingaas, Ingebjørg; Dyb, Grete Anita & Zwart, John Anker Henrik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Stress reactions and health problems in hospital personel during the Covid-19 pandemic; a longitudinal, multicenter study.
 • Wøien, Hilde (2022). Stress og helseplager hos helsepersonell gjennom pandemiens fire bølger.
 • Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell.
 • Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hvordan gikk det? Støtte og stolthet gjennom pandemien - rapport fra en longitudinell studie av 2000 sykehuspersonell.
 • Bondjers, Kristina; Stensland, Synne; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Psychological impact of the Covid-19 pandemic on healthcare workers.
 • Stensland, Synne; Bondjers, Kristina; Zwart, John Anker Henrik; Rosseland, Leiv Arne; Wøien, Hilde & Atar, Dan [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Did hospital personnel receive adequate help and support to reduce work-related stress during the Covid-19 pandemic? The Norwegian Study of Hospital Personnel.
 • Bondjers, Kristina; Lingaas, Ingebjørg; Stensland, Synne; Wøien, Hilde; Muller, Ashley Elizabeth & Atar, Dan [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Is it all bad? - sense of accomplishment among health-care workers during the Covid-19 pandemic.
 • Wøien, Hilde (2018). Advanced geriatric nursing in the interdisciplinary team New learning model.
 • Wøien, Hilde; Svendsen, Edel Jannecke & Hellesø, Ragnhild (2018). Sykepleiere med spesialisering. Bedre helsetjeneste med forskrivningsrett? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Wøien, Hilde; Bjørk, Ida Torunn & Stubhaug, Audun (2009). Side-effects of sedatives and analgesics are perceived as a major problem by Norwegian ICU clinicians.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. juli 2016 16:16 - Sist endret 24. mars 2020 09:12