Jacob Jorem

Bilde av Jacob Jorem
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Psykiatri.
Helserett og medisinsk etikk, særlig om samtykkekompetanse og bruk av tvang.

Undervisning

Underviser studenter og helsepersonell om helserett og medisinsk etikk, særlig om samtykkekompetanse og bruk av tvang.

Bakgrunn

Er utdannet lege og jurist. Jobber som konst. overlege i psykiatri og forsker og universitetslektor på Senter for medisinsk etikk (SME).

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Jorem, Jacob (2019). Juridiske forhold, I:  Alderspsykiatri.  Aldring og helse.  ISBN 9788280613851.  Kapittel 26.  s 434 - 456

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mars 2020 13:46 - Sist endret 3. okt. 2020 14:20