Oddvar Martin Kaarbøe

Bilde av Oddvar Martin Kaarbøe
English version of this page
Telefon +47 22845038
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min teoretiske forskning er sentrert rundt bruk av økonomiske insentiver i helseorganisasjoner. Tidligere forskning har lært oss at bruk av økonomiske insentiver i helseorganisasjoner ofte gir andre effekter enn hva som er tilfelle i profittmaksimerende selskaper. Jeg er spesielt opptatt av hvis og i så fall hvordan økonomiske insentiver kan brukes til å forbedre kvaliteten som tilbys.

Min empiriske forskning fokuserer på effekter av innførte reformer som inkluderer bruk av økonomiske insentiver. Jeg har særlig studert hvilke effekter økonomiske insentiver har på sykehusenes prioritering av pasienter.

Undervisning

Bakgrunn

Jeg er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og skrev min doktorgrad i spillteori (disputerte i 2000). Etter endt doktorgrad begynte jeg å jobbe med helseøkonomisk forskning. Jeg har stort sett vært ansatt på Universitetet i Bergen, fra 2010 som professor i samfunnsøkonomi. Jeg har også vært forskningsleder for HEB (Health Economics Bergen) i perioden 2008-2014.

Verv

 • Styremedlem Diakonhjemmet sykehus

 

Publikasjoner

 • Frich, Jan C; Bratholm, Clara Sofie; Ravnestad, Håvard; Friberg, Morten L.; Mjåset, Christer & Kaarbøe, Oddvar Martin (2022). Medical leadership development during the COVID-19 pandemic. BMJ Leader. ISSN 2398-631X. doi: 10.1136/leader-2021-000452.
 • Holmås, Tor Helge & Kaarbøe, Oddvar Martin (2021). Hvilke faktorer påvirker bruken av ordningen med fritt behandlingsvalg? Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. s. 33–42.
 • Diaz Perez, Esperanza; Mamelund, Svenn-Erik; Eid, Jarle; Aasen, Henriette Sinding; Kaarbøe, Oddvar Martin & Cox, Rebecca Jane [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Learning from the COVID-19 pandemic among migrants: An innovative, system-level, interdisciplinary approach is needed to improve public health . Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 49(7), s. 804–808. doi: 10.1177/14034948211019795. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aas, Eline; Iversen, Tor & Kaarbøe, Oddvar Martin (2021). The Economic Sustainability of the Norwegian Healthcare System. I Baltagi, Badi H. & Moscone, Francesco (Red.), The Sustainability of Health Care Systems in Europe . Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-83909-499-6. s. 81–101. doi: 10.1108/S0573-855520210000295010.
 • Hehenkamp, Burkhard & Kaarbøe, Oddvar Martin (2020). Location choice and quality competition in mixed hospital markets. Journal of Economic Behavior and Organization. ISSN 0167-2681. 177, s. 641–660. doi: 10.1016/j.jebo.2020.06.026.
 • Islam, M. Kamrul; Folland, Sherman & Kaarbøe, Oddvar Martin (2018). Social capital and types of illness: where is it most effective? I Folland, Sherman & Nauenberg, Eric (Red.), Elgar Companion to Social Capital and Health. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781785360701. s. 125–136. doi: 10.4337/9781785360718.00017.
 • Tynkkynen, Liina-Kaisa; Alexandersen, Nina; Kaarbøe, Oddvar Martin; Anell, Anders; Lehto, Juhani S. & Vrangbæk, Karsten (2018). Development of Voluntary Private Health Insurance in Nordic Countries. An Exploratory Study on Country-specific Contextual Factors. Health Policy. ISSN 0168-8510. 122(5), s. 485–492. doi: 10.1016/j.healthpol.2018.03.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Chestnov, Oleg; Tea, Collins; Mikkelsen, Bente & Walsh, Siegfried (2017). Investing in healthier cities – multistakeholder action to prevent non ommunicable diseases. Eurohealth. ISSN 1356-1030. 23(3), s. 9–13. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Carlsen, Fredrik (2017). Socioeconomic status and children’s need for hospital services. Implications for need-based resource allocation models. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. doi: 10.5617/njhe.3581. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2017). Kvalitetsbasert finansiering. Michael. ISSN 1893-9651. 14, s. 68–74. Fulltekst i vitenarkiv
 • Islam, M. Kamrul; Folland, Shermann Thomas & Kaarbøe, Oddvar Martin (2017). Social capital and cigarette smoking: New empirics featuring the Norwegian HUNT data. Economics and Human Biology. ISSN 1570-677X. 26, s. 174–185. doi: 10.1016/j.ehb.2017.04.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alexandersen, Nina; Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2017). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge? Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 1, s. 31–38.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin & Monstad, Karin (2016). Evaluering av kommunal medfinansiering. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2, s. 135–142. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-02-08.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Lyttkens, Carl Hampus; Christiansen, Terkel; Häkkinen, Unto; Sutton, Matt & Welander, Anna (2016). The core of the Nordic health care system is not empty. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 4(1), s. 7–27. doi: 10.5617/njhe.2848.
 • Alexandersen, Nina; Anell, Anders; Kaarbøe, Oddvar Martin; Lehto, Juhani S.; Tynkkynen, Liina-Kaisa & Vrangbæk, Karsten (2016). The development of voluntary private health insurance in the Nordic countries. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 4(1), s. 68–83. doi: 10.5617/njhe.2718.
 • Januleviciute, Jurgita; Askildsen, Jan Erik; Kaarbøe, Oddvar Martin; Siciliani, Luigi & Sutton, Matt (2016). How do Hospitals Respond to Price Changes? Evidence from Norway. Health Economics. ISSN 1057-9230. 25(5), s. 620–636. doi: 10.1002/hec.3179.
 • Carlsen, Fredrik & Kaarbøe, Oddvar Martin (2015). The relationship between educational attainment and waiting time among the elderly in Norway. Health Policy. ISSN 0168-8510. 119(11), s. 1450–1458. doi: 10.1016/j.healthpol.2015.09.013.
 • Carlsen, Fredrik; Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge & Kaarbøe, Oddvar Martin (2014). Fordeling av midler til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenestene. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 128(9), s. 39–50. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-02-08.
 • Folland, Sherman; Kaarbøe, Oddvar Martin & Islam, M. Kamrul (2014). How Do We Invest in Social Capital? An Exploration of an Economic Model of Social Capital and Health. I Folland, Sherman & Rocco, Lorenzo (Red.), The Economics of Social Capital and Health. World Scientific. ISSN 978-981429339-6. s. 17–26. doi: 10.1142/9789814293402_0003.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Carlsen, Fredrik (2014). Waiting times and socioeconomic status: Evidence from Norway. Health Economics. ISSN 1057-9230. 23(1), s. 93–107. doi: 10.1002/hec.2904.
 • Januleviciute, Jurgita; Askildsen, Jan Erik; Kaarbøe, Oddvar Martin; Holmås, Tor Helge & Sutton, Matt (2013). The impact of different prioritisation policies on waiting times: Case studies of Norway and Scotland. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 97, s. 1–6. doi: 10.1016/j.socscimed.2013.07.010.
 • Askildsen, Jan Erik; Iversen, Tor & Kaarbøe, Oddvar Martin (2013). Review of waiting times policies: Country case studies - Norway. I Siciliani, Luigi; Borowitz, Michael & Moran, Valerie (Red.), Waiting Time Policies in the Health Sector - What works?. OECD Publishing. ISSN 978-9264-17906-6. s. 221–236.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Hehenkamp, Burkhard (2011). Paying for Performance in Hospitals. Economic Analysis and Policy. ISSN 0313-5926. 41(1), s. 49–70. doi: 10.1016/s0313-5926%2811%2950004-9.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge & Kaarbøe, Oddvar Martin (2011). Monitoring prioritization in the public health care sector by use of medical guidelines: the case of Norway. Health Economics. ISSN 1057-9230. 20(8), s. 958–970. doi: 10.1002/hec.1659.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Siciliani, Luigi (2011). Multi-tasking, quality and pay for performance. Health Economics. ISSN 1057-9230. 20(2), s. 225–238. doi: 10.1002/hec.1582.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge & Kaarbøe, Oddvar Martin (2010). Prioritization and patients' rights: Analysing the effect of a reform in the Norwegian hospital sector. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 70(2), s. 199–208. doi: 10.1016/j.socscimed.2009.09.022.
 • Carlsen, Fredrik & Kaarbøe, Oddvar Martin (2010). Norwegian priority guidelines: Estimating the distributional implications across age, gender and SES. Health Policy. ISSN 0168-8510. 95(2-3), s. 264–270. doi: 10.1016/j.healthpol.2009.12.003.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Olsen, Trond E. (2008). Distorted performance measures and dynamic incentives. Journal of Economics and Management Strategy. ISSN 1058-6407. 17(1), s. 149–183. doi: 10.1111/j.1530-9134.2008.00174.x.
 • Gjelsvik, Roar; Kaarbøe, Oddvar Martin; Haukland, Hanne Husom; Monsen, Anne Lise Bjørke & Sandberg, Sverre (2008). Riktigere bruk av laboratorietjenester – økonomiske aspekter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(7), s. 814–817.
 • Monsen, Anne Lise Bjørke; Gjelsvik, Roar; Kaarbøe, Oddvar Martin; Haukland, Hanne Husom & Sandberg, Sverre (2008). Riktigere bruk av laboratorietjenester – medisinske aspekter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(7), s. 810–813.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge & Kaarbøe, Oddvar Martin (2008). Hvordan måle prioriteringspraksis i helsesektoren? Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 62(3), s. 19–27.
 • Hehenkamp, Burkhard & Kaarbøe, Oddvar Martin (2008). Imitators and optimizers in a changing environment. Journal of Economic Dynamics and Control. ISSN 0165-1889. 32(5), s. 1357–1380. doi: 10.1016/j.jedc.2007.06.001.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Ostergren, Katarina; Danishevski, K & Boni, Silvia (2007). The Process of Implementing Decentralization. I Saltman, Richard; Bankauskaite, Vaida & Vrangbaek, Karsten (Red.), Decentralization in Health Care: Strategies and Outcomes. Open University Press. ISSN 0335219268.
 • Magnussen, Jon; Hagen, Terje P; Kaarbøe, Oddvar Martin & Kaarboe, OM (2007). Centralized or decentralized? A case study of Norwegian hospital reform. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 64(10). doi: 10.1016/j.socscimed.2007.02.018.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Olsen, Trond E. (2006). Career concerns, monetary incentives and job design. The Scandinavian Journal of Economics. ISSN 0347-0520. 108(2), s. 299–316. doi: 10.1111/j.1467-9442.2006.00453.x.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Olsen, TE (2006). Career concerns, monetary incentives and job design. The Scandinavian Journal of Economics. ISSN 0347-0520. 108, s. 299–316.
 • Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2006). The Norwegian hospital reform of 2002: Central government takes over ownership of public hospitals. Health Policy. ISSN 0168-8510. 76(3), s. 320–333. doi: 10.1016/j.healthpol.2005.06.014.
 • Hehenkamp, Burkhard & Kaarbøe, Oddvar Martin (2006). When should the talented receive weaker incentives? Peer pressure in teams. FinanzArchiv / Public Finance Analysis (FA). ISSN 0015-2218. 62(1), s. 124–148.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin & Olsen, Trond E (2009). Et helsevesen uten grenser? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202307165. 359 s.
 • Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin & Olsen, Trond E. (2009). Et helsevesen uten grenser? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-30716-5. 363 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ge, Ge; Iversen, Tor; Kaarbøe, Oddvar Martin & Snilsberg, Øyvind (2022). The impacts of Norway’s extended free choice reform.
 • Ge, Ge; Iversen, Tor; Kaarbøe, Oddvar Martin & Snilsberg, Øyvind (2022). The impacts of Norway’s extended free choice reform.
 • Ge, Ge; Iversen, Tor; Kaarbøe, Oddvar Martin & Snilsberg, Øyvind (2022). The impacts of Norway’s extended free choice reform.
 • Ge, Ge; Iversen, Tor; Kaarbøe, Oddvar Martin & Snilsberg, Øyvind (2021). The impacts of Norway’s extended free choice reform.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Siciliani, Luigi (2021). Contracts for primary and secondary care physicians and equity-efficiency trade-offs.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Holter, Marianne Therese Smogeli & Linden, Tord Skogedal (2021). Fritt behandlingsvalg – presentasjon av de viktigste resultatene fra evalueringen .
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Carlsen, Fredrik & Holmås, Tor Helge (2020). Socioeconomic Gradients in Waiting Time for Hospital Admissions.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Holmås, Tor Helge & Carlsen, Fredrik (2019). Socioeconomic Gradients in Waiting Time for Hospital Admissions .
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Siciliani, Luigi (2018). GPs, Contracts and Inequalities.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2018). Hva kjennetegner bedrifter som kjøper private helseforsikringer i Norge.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2017). GPs, Contracts and Inequalities.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2017). Hva påvirker ventetider for helsetjenester? Overlegen. ISSN 1503-2663. s. 22–23.
 • Hehenkamp, Burkhard & Kaarbøe, Oddvar Martin (2017). Location Choice and Quality Competition in Mixed Hospital Markets.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2017). Location choice and quality competition in mixed hospital markets.
 • Tynkkynen, Liina-Kaisa; Alexandersen, Nina; Kaarbøe, Oddvar Martin; Anell, Anders; Lehto, Juhani S. & Vrangbaek, Karsten (2017). Development of Voluntary Private Health Insurance in Nordic Countries – An Exploratory Study on Country-specific Contextual Factors.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2016). Privata sjukvårdsförsäkringar i Norden – vilka är köparna och vilka effekter får dom?
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2016). Location Choice and Quality Competition in Mixed Hospital Markets.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2016). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2016). Location choice and quality competition in mixed hospital markets.
 • Alexandersen, Nina; Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2016). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2015). Location choice and quality competition in mixed hospital markets.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2015). Location choice and quality competition in mixed hospital markets.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2015). Socioeconomic status and children's need for hospital services. Implications for need‐based resource allocation models.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2015). Socioeconomic status and children's need for hospital services. Implications for need‐based resource allocation models.
 • Hehenkamp, Burkhard & Kaarbøe, Oddvar Martin (2015). Location choice and provider competition in mixed doupolies.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2014). Location choice and provider competition in mixed duopolies.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2014). Location choice and provider competition in mixed duopolies.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2014). How do hospitals respond to price changes? Evidence from Norway.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Carlsen, Fredrik (2012). Waiting time and socioeconomic status. Evidence from Norway.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Askildsen, Jan Erik & Januleviciute, Jurgita (2012). How do hospitals respond to price changes?
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Januleviciute, Jurgita & Askildsen, Jan Erik (2012). How ho hospitals respond to price changes?
 • Islam, M. Kamrul & Kaarbøe, Oddvar Martin (2011). Hvordan påvirker sosial kapital sykdommer folk får? Presenter: Oddvar Kaarbøe.
 • Januleviciute, Jurgita; Askildsen, Jan Erik; Kaarbøe, Oddvar Martin; Siciliani, Luigi & Sutton, Matt (2011). Do hospitals respond to prices? Evidence from Norway.
 • Januleviciute, Jurgita; Askildsen, Jan Erik; Kaarbøe, Oddvar Martin; Siciliani, Luigi & Sutton, Matt (2011). Do hospitals respond to prices? Evidence from Norway.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge & Kaarbøe, Oddvar Martin (2009). Prioritering i helsesektoren, Et helsevesen uten grenser?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30716-5. s. 139–160.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2009). Er egenandeler i norsk spesialisthelsetjeneste effektivitetsfremmende? Et helsevesen uten grenser?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-30716-5. s. 185–203.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge & Kaarbøe, Oddvar Martin (2009). Prioritering i helsesektoren. I Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin & Olsen, Trond E (Red.), Et helsevesen uten grenser?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202307165. s. 139–160.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2009). Er egenandeler i norsk spesialisthelsetjeneste effektivitetsfremmende? I Haug, Kjell; Kaarbøe, Oddvar Martin & Olsen, Trond E (Red.), Et helsevesen uten grenser?. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202307165. s. 185–203.
 • Gjelsvik, Roar; Kaarbøe, Oddvar Martin; Haukland, Hanne Husom; Monsen, Anne Lise Bjørke & Sandberg, Sverre (2008). Hvordan kan bruk av laboratorietjenester styres? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 128(7), s. 840–840.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2008). Distributional consequences of prioritization.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2008). Monitoring Prioritization in a Public Health Care Sector.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2008). Monitoring Prioritization in a Public Health Care Sector.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Holmås, Tor Helge (2007). Is There a Demand Response by Patients in Primary Care?
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2006). The influence of hospitals' reimbursement schemes on internal wage contracts.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2006). Equilibrium selection in supermodular games with mean payoff technologies.
 • Askildsen, Jan Erik & Kaarbøe, Oddvar Martin (2005). Funksjonsfordeling og prioriteringer i det norske helsevesenet. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk. ISSN 1501-7729. s. 4–6.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2005). The influence of hospitals' reimbursement schemes on internal wage contracts.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2005). The influence of hospitals' reimbursement schemes on internal wage contracts.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Bretteville-Jensen, Anne Line (2004). Innsatsstyrt finansiering også i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 124(18), s. 2379–81.
 • Aars, Ole Kristian; Godager, Geir; Kaarbøe, Oddvar Martin & Moger, Tron Anders (2022). Sending emails to reduce medical costs? The effect of feedback on general practitioners’ claiming of fees. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-9071. 2022(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Lindén, Tord Skogedal; Ervik, Rune; Holmås, Tor Helge; Iversen, Tor & Holter, Marianne Therese Smogeli [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluering av fritt behandlingsvalg. Universitetet i Oslo.
 • Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2020). Har bedriftenes kjøp av private helseforsikringer effekter for sykefraværet? Universitetet.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Hagen, Terje P. & Aleksandersen, Nina (2016). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge? HELED, UIO.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin & Monstad, Karin (2015). Evaluering av kommunal medfinansiering. Uni Research Rokkansenteret.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Hagen, Terje (2009). Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF. Heb notatserie.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Siciliani, Luigi (2008). Multitasking, quality and pay for performance. Institutt for økonomi, UiB.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin & Lie, Terje (2007). Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-02395-6.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin (2005). Inntektssystem for helseforetakene i Helse Vest – Dokumentasjon av modeller og analyser – Forslag til nytt system. Helseøkonomi.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Gjelsvik, Roar; Sandberg, Sverre; Haukland, Hanne & Monsen, Anne Lise Bjørke (2005). Riktigere bruk av laboratorietjenester. Helseøkonomi.
 • Holmås, Tor Helge & Kaarbøe, Oddvar Martin (2005). Is There a Demand Response by Patients in Primary Care? Helseøkonomi.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2014 11:28 - Sist endret 20. aug. 2014 12:46

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter