Oddvar Martin Kaarbøe

Bilde av Oddvar Martin Kaarbøe
English version of this page
Telefon +47 22845038
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Min teoretiske forskning er sentrert rundt bruk av økonomiske insentiver i helseorganisasjoner. Tidligere forskning har lært oss at bruk av økonomiske insentiver i helseorganisasjoner ofte gir andre effekter enn hva som er tilfelle i profittmaksimerende selskaper. Jeg er spesielt opptatt av hvis og i så fall hvordan økonomiske insentiver kan brukes til å forbedre kvaliteten som tilbys.

Min empiriske forskning fokuserer på effekter av innførte reformer som inkluderer bruk av økonomiske insentiver. Jeg har særlig studert hvilke effekter økonomiske insentiver har på sykehusenes prioritering av pasienter.

Undervisning

Bakgrunn

Jeg er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen og skrev min doktorgrad i spillteori (disputerte i 2000). Etter endt doktorgrad begynte jeg å jobbe med helseøkonomisk forskning. Jeg har stort sett vært ansatt på Universitetet i Bergen, fra 2010 som professor i samfunnsøkonomi. Jeg har også vært forskningsleder for HEB (Health Economics Bergen) i perioden 2008-2014.

Verv

  • Styremedlem Diakonhjemmet sykehus

 

Publisert 13. aug. 2014 11:28 - Sist endret 20. aug. 2014 12:46