Sverre Kittelsen

Bilde av Sverre Kittelsen
English version of this page
Mobiltelefon +4791843889 918 43 889
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Produksjonsteori
 • Produktivitets- og effektivitetsmåling
 • Regulering
 • Helseøkonomi
 • Energiøkonomi

Bakgrunn

Dr.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo, 1998. Cand.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Bergen, 1985. Mellomfag i sosialantropologi og grunnfag i sammenliknende politikk og i informasjonsvitenskap.

Publikasjoner

 • Goude, Fanny; Garellick, Göran; Kittelsen, Sverre A.C.; Nemes, Szilard & Rehnberg, Clas (2019). The productivity development of total hip arthroplasty in Sweden: A multiple registry-based longitudinal study using the Malmquist Productivity Index. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9 . doi: 10.1136/bmjopen-2018-028722
 • Hoel, Michael; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2019). Correcting the Climate Externality: Pareto Improvements Across Generations and Regions. Environmental and Resource Economics.  ISSN 0924-6460.  74(1), s 449- 472 . doi: 10.1007/s10640-019-00325-y
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Kruse, Marie & Rehnberg, Clas (2018). Scale and quality in Nordic hospitals. Nordic Journal of Health Economics.  ISSN 1892-9729.  6(2), s 29- 44 . doi: 10.5617/njhe.4801 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2017). Productivity growth, case mix and optimal size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  121(4), s 418- 425 . doi: 10.1016/j.healthpol.2017.01.006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein W. (2017). Stochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents. Energy.  ISSN 0360-5442.  134, s 984- 990 . doi: 10.1016/j.energy.2017.06.056 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Edvardsen, Dag Fjeld; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2017). Productivity development of Norwegian institutions of higher education 2004–2013. Journal of the Operational Research Society.  ISSN 0160-5682.  68(4), s 399- 415 . doi: 10.1057/s41274-017-0183-x Vis sammendrag
 • Johannessen, Karl-Arne; Kittelsen, Sverre A.C. & Hagen, Terje P. (2017). Assessing physician productivity following Norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  175, s 117- 126 . doi: 10.1016/j.socscimed.2017.01.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2017). Kvalitet og produktivitet i norske sykehus. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 75- 85 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Førsund, Finn R; Edvardsen, Dag Fjeld & Kittelsen, Sverre A.C. (2015). Productivity of tax offices in Norway. Journal of Productivity Analysis.  ISSN 0895-562X.  43(3), s 269- 279 . doi: 10.1007/s11123-015-0435-1
 • Heijink, Richard; Engelfriet, Peter; Rehnberg, Clas; Kittelsen, Sverre A.C. & Häkkinen, Unto (2015). A window on geographic variation in health care: Insights from EuroHOPE. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 164- 177 . doi: 10.1002/hec.3287
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim; Goude, Fanny; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Häkkinen, Unto; Kruse, Marie; Medin, Emma; Rehnberg, Clas & Rättö, Hanna (2015). Costs and quality at the hospital level in the nordic countries. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 140- 163 . doi: 10.1002/hec.3260 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Winsnes, Benny Adam; Anthun, Kjartan Sarheim; Goude, Fanny; Hope, Øyvind Børslid; Häkkinen, Unto; Kalseth, Birgitte; Kilsmark, Jannie; Medin, Emma; Rehnberg, Clas & Rättö, Hanna (2015). Decomposing the productivity differences between hospitals in the Nordic countries. Journal of Productivity Analysis.  ISSN 0895-562X.  43(3), s 281- 293 . doi: 10.1007/s11123-015-0437-z Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein (2013). Modellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode :. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  127(2), s 16- 26 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Golombek, Rolf; Brekke, Kjell Arne & Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Is electricity more important than natural gas? Partial liberalizations of the Western European energy markets. Economic Modelling.  ISSN 0264-9993.  35, s 99- 111 . doi: 10.1016/j.econmod.2013.06.023
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2013). Price and welfare effects of emission quota allocation. Energy Economics.  ISSN 0140-9883.  36, s 568- 580 . doi: 10.1016/j.eneco.2012.11.006
 • Medin, Emma; Häkkinen, Unto; Linna, Miika; Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Rehnberg, Clas (2013). International hospital productivity comparison: Experiences from the Nordic countries. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  112(1-2), s 80- 87 . doi: 10.1016/j.healthpol.2013.02.004 Vis sammendrag
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Haddeland, Ingjerd (2012). Climate change: impacts on electricity markets in Western Europe. Climatic Change.  ISSN 0165-0009.  113(2), s 357- 370 . doi: 10.1007/s10584-011-0348-6 Vis sammendrag
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2012). Tildeling av klimakvoter i Europa :. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  126(2), s 30- 37
 • Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2012). Challenges in health care financing and provision. Nordic Economic Policy Review.  ISSN 1904-4526.  2 . doi: 10.6027/TN2013-514
 • Golombek, Rolf; Greaker, Mads; Kittelsen, Sverre A.C.; Røgeberg, Ole Jørgen & Aune, Finn Roar (2011). Carbon Capture and Storage Technologies in the European Power Market. Energy Journal.  ISSN 0195-6574.  32(3), s 209- 237 . doi: 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol32-No3-8 Vis sammendrag
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C.; Løfsnæs, Ole & Schemde, Arndt von (2011). Hvordan påvirkes kraftsektoren av klimaendringer?. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  (3), s 55- 62
 • Medin, Emma; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Kittelsen, Sverre A.C.; Linna, Miika; Magnussen, Jon; Olsen, Kim & Rehnberg, Clas (2011). Cost efficiency of university hospitals in the Nordic countries: a cross-country analysis. European Journal of Health Economics.  ISSN 1618-7598.  12(6), s 509- 519 . doi: 10.1007/s10198-010-0263-1 Vis sammendrag
 • Halsteinli, V; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2010). Productivity growth in outpatient child and adolescent mental health services: The impact of case-mix adjustment. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  70(3), s 439- 446 . doi: 10.1016/j.socscimed.2009.11.002
 • Linna, Miika; Häkkinen, Unto; Peltola, Mikko; Magnussen, Jon; Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C.; Rød, Anette; Olsen, Kim; Medin, Emma & Rehnberg, Clas (2010). Measuring cost efficiency in the Nordic Hospitals-a cross-sectional comparison of public hospitals in 2002. Health Care Management Science.  ISSN 1386-9620.  13(4), s 346- 357 . doi: 10.1007/s10729-010-9134-7
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Krivonozhko, Vladimir E (2009). Farrell revisited-Visualizing properties of DEA production frontiers. Journal of the Operational Research Society.  ISSN 0160-5682.  60(11), s 1535- 1545 . doi: 10.1057/jors.2008.185
 • Edvardsen, Dag Fjeld; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2008). Far out or alone in the crowd: a taxonomy of peers in DEA. Journal of Productivity Analysis.  ISSN 0895-562X.  29(3), s 201- 210 . doi: 10.1007/s11123-007-0066-2 Vis sammendrag
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2007). Ga prioritering og konkurranse høyere kostnadseffektivitet? En analyse av laboratorie- og røntgenvirksomheten, I: Oddvar Martin Kaarbøe & Terje Lie (red.),  Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-02395-6.  Kapittel.
 • Førsund, Finn R; Edvardsen, Dag, Fjeld; Hansen, Wiljar; Kittelsen, Sverre A.C. & Neurauter, Thor (2006). Productivity and regulatory reform of Norwegian electricity distribution utilities, In Tim Coelli & Denis Lawrence (ed.),  Performance measurement and regulation of network utilities.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781845423179.  Chapter 5.  s 97 - 131
 • Førsund, Finn R; Lindseth, Frode; Kittelsen, Sverre A.C. & Edvardsen, Dag Fjeld (2006). THE TAX MAN COMETH-BUT IS HE EFFICIENT?. National Institute Economic Review.  ISSN 0027-9501.  197(July), s 106- 119
 • Halsteinli, Vidar; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2005). Productivity Growth in Norwegian Psychiatric Outpatient Clinics for Children and Youths. Journal of Mental Health Policy and Economics.  ISSN 1091-4358.  8(4), s 183- 191
 • Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, J (2005). The Journal of Mental Health Policy and Economics. Journal of Mental Health Policy and Economics.  ISSN 1091-4358.  8(4), s 183- 191
 • Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf & Kittelsen, Sverre A.C. (2004). Does Increased Extraction of Natural Gas Reduce Carbon Emissions?. Environmental and Resource Economics.  ISSN 0924-6460.  29(4) . doi: https://doi.org/10.1007/s10640-004-9456-3 Vis sammendrag
 • Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2004). Liberalizing the energy markets of Western Europe – a computable equilibrium model approach. Applied Economics.  ISSN 0003-6846.  36(19), s 2137- 2149 . doi: 10.1080/00036840310001641742 Vis sammendrag
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (2001). empiriske forskningsresultater om effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon. Oekonomisk Forum.  55(6), s 22- 29
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1998). productivity development of norwegian electricity distribution utilities. Resource and Energy Economics.  ISSN 0928-7655.  20(3), s 207- 224 Vis sammendrag
 • Torgersen, Arne Martin; Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1996). Slack-adjusted efficiency measures and ranking of efficient units. Journal of Productivity Analysis.  ISSN 0895-562X.  7(4), s 379- 398 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Rødseth, Kenneth Løvold; Holmen, Rasmus Bøgh; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2019). Effektivitet og produktivitet i norsk veibygging 2007-2016. Ex ante akademisk forlag.  ISBN 978-82-93253-77-8.  103 s.
 • Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2008). Liberalizing European energy markets : an economic analysis. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781843763741.  315 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kittelsen, Sverre A.C. (2019). Using performance measurement in economic regulation - a positive view.
 • Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2016). Produktivitet i spesialisthelsetjenesten.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2016). Scale and quality in Nordic hospitals.
 • Hoel, Michael Olaf; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2015). Pareto Improving Climate Policies: Distributing the Benefits across Generations and Regions.
 • Hoel, Michael Olaf; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2015). Pareto Improving Climate Policies: Distributing the Benefits across Generations and Regions.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2015). Scale and quality in Nordic hospitals.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Comparing Nordic Hospital efficiency and productivity.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Decomposing the Productivity Differences between Hospitals in the Nordic Countries.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Quality and Productivity in Nordic Hospitals.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2012). Decomposing the Productivity Differences between Hospitals in the Nordic Countries.
 • Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang N.; Thesen, Janecke & Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten.
 • Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C.; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke & Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret. 16/2010.
 • Halsteinli, Vidar; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2008). Productivity growth in Outpatient Child and Adolescent Mental Health Services: The impact of case-mix adjustment.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Linna, Mika; Olsen, Kim Rose; Rehnberg, Clas & Medin, Emma (2008). Hospital productivity and the Norwegian ownership reform - A Nordic comparative study. HERO skriftserie / Working paper. 10.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2007). Laboratorie- og røntgenvirksomheten i kjølvannet av sykehusreformen: Mer privatisering og lavere kostnader?. HERO skriftserie / Working paper. 2.
 • Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2007). Hospital reform and hospital efficiency - a Nordic Comparative Study.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon & Anthun, Kjartan Sarheim (2007). Sykehusproduktivitet etter statlig overtakelse: En nordisk komparativ studie. HERO skriftserie / Working paper. 1.
 • Linna, Miika; Häkkinen, Unto; Magnussen, Jon; Kittelsen, Sverre A.C. & Rehnberg, Clas (2007). Comparing efficiency between Nordic Hospitals.
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Lindseth, Frode (2006). EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF NORWEGIAN TAX OFFICES.
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Lindseth, Frode (2006). Productivity of tax offices in Norway.
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C.; Lindseth, Frode & Edvardsen, Dag Fjeld (2006). The tax man cometh-but is he efficient?.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon; Häkkinen, Unto; Linna, Miika; Medin, Emma; Nicolaisen, Jeppe; Rehnberg, Clas & Rød, Anette (2006). Hospital Financing and Efficiency in the Nordic Countries.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon & Hernæs, Kjersti (2006). Quality, efficiency and scope in Norwegian Hospital Production.
 • Magnussen, Jon; Kittelsen, Sverre A.C. & Hernæs, Kjersti (2006). Quality, efficiency and scope in Norwegian hospital production.
 • Magnussen, Jon; Seppälä, Timo; Kittelsen, Sverre A.C.; Häkkinen, Unto; Rehnberg, Clas & Rød, Anette (2006). Efficiency aspects of Nordic Hospital Systems.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2005). ”Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester.” HERO Skriftserie 2005: 14.
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (2000). On the calculation of Farrell efficiency measures: the evolvment of linear programming. Vis sammendrag
 • Torp, Hege; Edvardsen, Dag Fjeld & Kittelsen, Sverre A.C. (2000). Evaluering av formidling : en effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2000:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Magnussen, Jon & Kittelsen, Sverre A.C. (1999). Testing DEA Models of Efficiency in NOrwegian Psychiatric Outpatient Clinics.
 • Kittelsen, Sverre A. C. (1998). Using Data Envelopment Analysis to measure production efficiency in the public sector. Økonomiske doktoravhandlinger. 45. Vis sammendrag
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1996). The Zambia RPED Study: Report no III.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. feb. 2015 12:59 - Sist endret 27. feb. 2015 12:59