Sverre Kittelsen

Bilde av Sverre Kittelsen
English version of this page
Mobiltelefon +4791843889 918 43 889
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Produksjonsteori
 • Produktivitets- og effektivitetsmåling
 • Regulering
 • Helseøkonomi
 • Energiøkonomi

Bakgrunn

Dr.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo, 1998. Cand.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Bergen, 1985. Mellomfag i sosialantropologi og grunnfag i sammenliknende politikk og i informasjonsvitenskap.

Publikasjoner

 • Goude, Fanny; Kittelsen, Sverre A.C.; Malchau, Henrik; Mohaddes, Maziar & Rehnberg, Clas (2021). The effects of competition and bundled payment on patient reported outcome measures after hip replacement surgery. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21. doi: 10.1186/s12913-021-06397-1
 • Goude, Fanny; Garellick, Göran; Kittelsen, Sverre A.C.; Nemes, Szilard & Rehnberg, Clas (2019). The productivity development of total hip arthroplasty in Sweden: A multiple registry-based longitudinal study using the Malmquist Productivity Index. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 9. doi: 10.1136/bmjopen-2018-028722
 • Hoel, Michael; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2019). Correcting the Climate Externality: Pareto Improvements Across Generations and Regions. Environmental and Resource Economics. ISSN 0924-6460. 74(1), s. 449–472. doi: 10.1007/s10640-019-00325-y
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Kruse, Marie & Rehnberg, Clas (2018). Scale and quality in Nordic hospitals. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 6(2), s. 29–44. doi: 10.5617/njhe.4801 Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein W. (2017). Stochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents. Energy. ISSN 0360-5442. 134, s. 984–990. doi: 10.1016/j.energy.2017.06.056 Fulltekst i vitenarkiv
 • Edvardsen, Dag Fjeld; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2017). Productivity development of Norwegian institutions of higher education 2004–2013. Journal of the Operational Research Society. ISSN 0160-5682. 68(4), s. 399–415. doi: 10.1057/s41274-017-0183-x
 • Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2017). Productivity growth, case mix and optimal size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector. Health Policy. ISSN 0168-8510. 121(4), s. 418–425. doi: 10.1016/j.healthpol.2017.01.006 Fulltekst i vitenarkiv
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2017). Kvalitet og produktivitet i norske sykehus. Michael. ISSN 1893-9651. 14, s. 75–85. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim; Goude, Fanny; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Häkkinen, Unto & Kruse, Marie [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Costs and quality at the hospital level in the nordic countries. Health Economics. ISSN 1057-9230. 24, s. 140–163. doi: 10.1002/hec.3260 Fulltekst i vitenarkiv
 • Heijink, Richard; Engelfriet, Peter; Rehnberg, Clas; Kittelsen, Sverre A.C. & Häkkinen, Unto (2015). A window on geographic variation in health care: Insights from EuroHOPE. Health Economics. ISSN 1057-9230. 24, s. 164–177. doi: 10.1002/hec.3287
 • Førsund, Finn R; Edvardsen, Dag Fjeld & Kittelsen, Sverre A.C. (2015). Productivity of tax offices in Norway. Journal of Productivity Analysis. ISSN 0895-562X. 43(3), s. 269–279. doi: 10.1007/s11123-015-0435-1
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Winsnes, Benny Adam; Anthun, Kjartan Sarheim; Goude, Fanny; Hope, Øyvind Børslid & Häkkinen, Unto [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Decomposing the productivity differences between hospitals in the Nordic countries. Journal of Productivity Analysis. ISSN 0895-562X. 43(3), s. 281–293. doi: 10.1007/s11123-015-0437-z
 • Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein (2013). Modellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode :. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 127(2), s. 16–26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2013). Price and welfare effects of emission quota allocation. Energy Economics. ISSN 0140-9883. 36, s. 568–580. doi: 10.1016/j.eneco.2012.11.006
 • Golombek, Rolf; Brekke, Kjell Arne & Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Is electricity more important than natural gas? Partial liberalizations of the Western European energy markets. Economic Modelling. ISSN 0264-9993. 35, s. 99–111. doi: 10.1016/j.econmod.2013.06.023
 • Medin, Emma; Häkkinen, Unto; Linna, Miika; Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Rehnberg, Clas (2013). International hospital productivity comparison: Experiences from the Nordic countries. Health Policy. ISSN 0168-8510. 112(1-2), s. 80–87. doi: 10.1016/j.healthpol.2013.02.004
 • Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2012). Challenges in health care financing and provision. Nordic Economic Policy Review. ISSN 1904-4526. 2. doi: 10.6027/TN2013-514
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2012). Tildeling av klimakvoter i Europa :. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 126(2), s. 30–37.
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Haddeland, Ingjerd (2012). Climate change: impacts on electricity markets in Western Europe. Climatic Change. ISSN 0165-0009. 113(2), s. 357–370. doi: 10.1007/s10584-011-0348-6
 • Medin, Emma; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Kittelsen, Sverre A.C.; Linna, Miika & Magnussen, Jon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Cost efficiency of university hospitals in the Nordic countries: a cross-country analysis. European Journal of Health Economics. ISSN 1618-7598. 12(6), s. 509–519. doi: 10.1007/s10198-010-0263-1
 • Golombek, Rolf; Greaker, Mads; Kittelsen, Sverre A.C.; Røgeberg, Ole Jørgen & Aune, Finn Roar (2011). Carbon Capture and Storage Technologies in the European Power Market. Energy Journal. ISSN 0195-6574. 32(3), s. 209–237. doi: 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol32-No3-8
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C.; Løfsnæs, Ole & Schemde, Arndt von (2011). Hvordan påvirkes kraftsektoren av klimaendringer? Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. s. 55–62.
 • Halsteinli, V; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2010). Productivity growth in outpatient child and adolescent mental health services: The impact of case-mix adjustment. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 70(3), s. 439–446. doi: 10.1016/j.socscimed.2009.11.002
 • Linna, Miika; Häkkinen, Unto; Peltola, Mikko; Magnussen, Jon; Anthun, Kjartan Sarheim & Kittelsen, Sverre A.C. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2010). Measuring cost efficiency in the Nordic Hospitals-a cross-sectional comparison of public hospitals in 2002. Health Care Management Science. ISSN 1386-9620. 13(4), s. 346–357. doi: 10.1007/s10729-010-9134-7
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Krivonozhko, Vladimir E (2009). Farrell revisited-Visualizing properties of DEA production frontiers. Journal of the Operational Research Society. ISSN 0160-5682. 60(11), s. 1535–1545. doi: 10.1057/jors.2008.185
 • Edvardsen, Dag Fjeld; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2008). Far out or alone in the crowd: a taxonomy of peers in DEA. Journal of Productivity Analysis. ISSN 0895-562X. 29(3), s. 201–210. doi: 10.1007/s11123-007-0066-2
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2007). Ga prioritering og konkurranse høyere kostnadseffektivitet? En analyse av laboratorie- og røntgenvirksomheten. I Kaarbøe, Oddvar Martin & Lie, Terje (Red.), Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-02395-6.
 • Førsund, Finn R; Lindseth, Frode; Kittelsen, Sverre A.C. & Edvardsen, Dag Fjeld (2006). THE TAX MAN COMETH-BUT IS HE EFFICIENT? National Institute Economic Review. ISSN 0027-9501. 197(July), s. 106–119.
 • Førsund, Finn R; Edvardsen, Dag, Fjeld; Hansen, Wiljar; Kittelsen, Sverre A.C. & Neurauter, Thor (2006). Productivity and regulatory reform of Norwegian electricity distribution utilities. I Coelli, Tim & Lawrence, Denis (Red.), Performance measurement and regulation of network utilities. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781845423179. s. 97–131.
 • Halsteinli, Vidar; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2005). Productivity Growth in Norwegian Psychiatric Outpatient Clinics for Children and Youths. Journal of Mental Health Policy and Economics. ISSN 1091-4358. 8(4), s. 183–191.
 • Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, J (2005). The Journal of Mental Health Policy and Economics. Journal of Mental Health Policy and Economics. ISSN 1091-4358. 8(4), s. 183–191.
 • Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2004). Liberalizing the energy markets of Western Europe – a computable equilibrium model approach. Applied Economics. ISSN 0003-6846. 36(19), s. 2137–2149. doi: 10.1080/00036840310001641742
 • Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf & Kittelsen, Sverre A.C. (2004). Does Increased Extraction of Natural Gas Reduce Carbon Emissions? Environmental and Resource Economics. ISSN 0924-6460. 29(4). doi: 10.1007/s10640-004-9456-3
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (2001). empiriske forskningsresultater om effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon. Oekonomisk Forum. 55(6), s. 22–29.
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1998). productivity development of norwegian electricity distribution utilities. Resource and Energy Economics. ISSN 0928-7655. 20(3), s. 207–224.
 • Torgersen, Arne Martin; Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1996). Slack-adjusted efficiency measures and ranking of efficient units. Journal of Productivity Analysis. ISSN 0895-562X. 7(4), s. 379–398.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rødseth, Kenneth Løvold; Holmen, Rasmus Bøgh; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2019). Effektivitet og produktivitet i norsk veibygging 2007-2016. Ex ante akademisk forlag. ISBN 978-82-93253-77-8. 103 s.
 • Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2008). Liberalizing European energy markets : an economic analysis. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781843763741. 315 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kittelsen, Sverre A.C. (2021). Modelling energy markets with intermittent power supply.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2019). Using performance measurement in economic regulation - a positive view.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2016). Scale and quality in Nordic hospitals.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2015). Scale and quality in Nordic hospitals.
 • Hoel, Michael Olaf; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2015). Pareto Improving Climate Policies: Distributing the Benefits across Generations and Regions.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Quality and Productivity in Nordic Hospitals.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Decomposing the Productivity Differences between Hospitals in the Nordic Countries.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Comparing Nordic Hospital efficiency and productivity.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2012). Decomposing the Productivity Differences between Hospitals in the Nordic Countries.
 • Halsteinli, Vidar; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2008). Productivity growth in Outpatient Child and Adolescent Mental Health Services: The impact of case-mix adjustment.
 • Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2007). Hospital reform and hospital efficiency - a Nordic Comparative Study.
 • Linna, Miika; Häkkinen, Unto; Magnussen, Jon; Kittelsen, Sverre A.C. & Rehnberg, Clas (2007). Comparing efficiency between Nordic Hospitals.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon; Häkkinen, Unto; Linna, Miika; Medin, Emma & Nicolaisen, Jeppe [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). Hospital Financing and Efficiency in the Nordic Countries.
 • Magnussen, Jon; Seppälä, Timo; Kittelsen, Sverre A.C.; Häkkinen, Unto; Rehnberg, Clas & Rød, Anette (2006). Efficiency aspects of Nordic Hospital Systems.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon & Hernæs, Kjersti (2006). Quality, efficiency and scope in Norwegian Hospital Production.
 • Magnussen, Jon; Kittelsen, Sverre A.C. & Hernæs, Kjersti (2006). Quality, efficiency and scope in Norwegian hospital production.
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C.; Lindseth, Frode & Edvardsen, Dag Fjeld (2006). The tax man cometh-but is he efficient?
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Lindseth, Frode (2006). Productivity of tax offices in Norway.
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Lindseth, Frode (2006). EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF NORWEGIAN TAX OFFICES.
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (2000). On the calculation of Farrell efficiency measures: the evolvment of linear programming.
 • Magnussen, Jon & Kittelsen, Sverre A.C. (1999). Testing DEA Models of Efficiency in NOrwegian Psychiatric Outpatient Clinics.
 • Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2016). Produktivitet i spesialisthelsetjenesten. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-256-8.
 • Hoel, Michael Olaf; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2015). Pareto Improving Climate Policies: Distributing the Benefits across Generations and Regions. CESifo Working Paper No. 5487.
 • Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna & Frich, Jan C [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-356-2.
 • Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna & Frich, Jan C. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-356-2.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Linna, Mika & Olsen, Kim Rose [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Hospital productivity and the Norwegian ownership reform - A Nordic comparative study. Helseøkonomisk forskningsprogram, Universitetet i Oslo. ISSN 1501-9071. 2008(10).
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2007). Laboratorie- og røntgenvirksomheten i kjølvannet av sykehusreformen: Mer privatisering og lavere kostnader? Helseøkonomisk forskningsprogram, Universitetet i Oslo. ISSN 1501-9071. 2007(2).
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon & Anthun, Kjartan Sarheim (2007). Sykehusproduktivitet etter statlig overtakelse: En nordisk komparativ studie. Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-172-5. 2007(1).
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2005). ”Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester.” HERO Skriftserie 2005: 14. Helseøkonomisk forskningsprogram, Universitetet i Oslo.
 • Torp, Hege; Edvardsen, Dag Fjeld & Kittelsen, Sverre A.C. (2000). Evaluering av formidling : en effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 82-7763-142-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kittelsen, Sverre A. C. (1998). Using Data Envelopment Analysis to measure production efficiency in the public sector. Økonomiske doktoravhandlinger. ISSN 0803-0162.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1996). The Zambia RPED Study: Report no III. The World Bank.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. feb. 2015 12:59 - Sist endret 21. juni 2021 11:31