Sverre Kittelsen

Bilde av Sverre Kittelsen
English version of this page
Mobiltelefon 91843889 918 43 889
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Produksjonsteori
 • Produktivitets- og effektivitetsmåling
 • Regulering
 • Helseøkonomi
 • Energiøkonomi

Bakgrunn

Dr.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo, 1998. Cand.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Bergen, 1985. Mellomfag i sosialantropologi og grunnfag i sammenliknende politikk og i informasjonsvitenskap.

Publikasjoner

 • Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2017). Productivity growth, case mix and optimal size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  121(4), s 418- 425 . doi: 10.1016/j.healthpol.2017.01.006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein W. (2017). Stochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents. Energy.  ISSN 0360-5442.  134, s 984- 990 . doi: 10.1016/j.energy.2017.06.056 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Edvardsen, Dag Fjeld; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2017). Productivity development of Norwegian institutions of higher education 2004–2013. Journal of the Operational Research Society.  ISSN 0160-5682.  68(4), s 399- 415 . doi: 10.1057/s41274-017-0183-x Vis sammendrag
 • Johannessen, Karl-Arne; Kittelsen, Sverre A.C. & Hagen, Terje P. (2017). Assessing physician productivity following Norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  175, s 117- 126 . doi: 10.1016/j.socscimed.2017.01.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2017). Kvalitet og produktivitet i norske sykehus. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 75- 85 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Førsund, Finn R; Edvardsen, Dag Fjeld & Kittelsen, Sverre A.C. (2015). Productivity of tax offices in Norway. Journal of Productivity Analysis.  ISSN 0895-562X.  43(3), s 269- 279 . doi: 10.1007/s11123-015-0435-1
 • Heijink, Richard; Engelfriet, Peter; Rehnberg, Clas; Kittelsen, Sverre A.C. & Häkkinen, Unto (2015). A window on geographic variation in health care: Insights from EuroHOPE. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 164- 177 . doi: 10.1002/hec.3287
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim; Goude, Fanny; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Häkkinen, Unto; Kruse, Marie; Medin, Emma; Rehnberg, Clas & Rättö, Hanna (2015). Costs and quality at the hospital level in the nordic countries. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 140- 163 . doi: 10.1002/hec.3260 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Winsnes, Benny Adam; Anthun, Kjartan Sarheim; Goude, Fanny; Hope, Øyvind Børslid; Häkkinen, Unto; Kalseth, Birgitte; Kilsmark, Jannie; Medin, Emma; Rehnberg, Clas & Rättö, Hanna (2015). Decomposing the productivity differences between hospitals in the Nordic countries. Journal of Productivity Analysis.  ISSN 0895-562X.  43(3), s 281- 293 . doi: 10.1007/s11123-015-0437-z Vis sammendrag
 • Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein (2013). Modellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode :. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  127(2), s 16- 26 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Golombek, Rolf; Brekke, Kjell Arne & Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Is electricity more important than natural gas? Partial liberalizations of the Western European energy markets. Economic Modelling.  ISSN 0264-9993.  35, s 99- 111 . doi: 10.1016/j.econmod.2013.06.023
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2013). Price and welfare effects of emission quota allocation. Energy Economics.  ISSN 0140-9883.  36, s 568- 580 . doi: 10.1016/j.eneco.2012.11.006
 • Medin, Emma; Häkkinen, Unto; Linna, Miika; Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Rehnberg, Clas (2013). International hospital productivity comparison: Experiences from the Nordic countries. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  112(1-2), s 80- 87 . doi: 10.1016/j.healthpol.2013.02.004 Vis sammendrag
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Haddeland, Ingjerd (2012). Climate change: impacts on electricity markets in Western Europe. Climatic Change.  ISSN 0165-0009.  113(2), s 357- 370 . doi: 10.1007/s10584-011-0348-6 Vis sammendrag
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2012). Tildeling av klimakvoter i Europa :. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  126(2), s 30- 37
 • Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2012). Challenges in health care financing and provision. Nordic Economic Policy Review.  ISSN 1904-4526.  2 . doi: 10.6027/TN2013-514
 • Golombek, Rolf; Greaker, Mads; Kittelsen, Sverre A.C.; Røgeberg, Ole Jørgen & Aune, Finn Roar (2011). Carbon Capture and Storage Technologies in the European Power Market. Energy Journal.  ISSN 0195-6574.  32(3), s 209- 237 . doi: 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol32-No3-8 Vis sammendrag
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C.; Løfsnæs, Ole & Schemde, Arndt von (2011). Hvordan påvirkes kraftsektoren av klimaendringer?. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  (3), s 55- 62
 • Medin, Emma; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Kittelsen, Sverre A.C.; Linna, Miika; Magnussen, Jon; Olsen, Kim & Rehnberg, Clas (2011). Cost efficiency of university hospitals in the Nordic countries: a cross-country analysis. European Journal of Health Economics.  ISSN 1618-7598.  12(6), s 509- 519 . doi: 10.1007/s10198-010-0263-1 Vis sammendrag
 • Halsteinli, V; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2010). Productivity growth in outpatient child and adolescent mental health services: The impact of case-mix adjustment. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  70(3), s 439- 446 . doi: 10.1016/j.socscimed.2009.11.002
 • Linna, Miika; Häkkinen, Unto; Peltola, Mikko; Magnussen, Jon; Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C.; Rød, Anette; Olsen, Kim; Medin, Emma & Rehnberg, Clas (2010). Measuring cost efficiency in the Nordic Hospitals-a cross-sectional comparison of public hospitals in 2002. Health Care Management Science.  ISSN 1386-9620.  13(4), s 346- 357 . doi: 10.1007/s10729-010-9134-7
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Krivonozhko, Vladimir E (2009). Farrell revisited-Visualizing properties of DEA production frontiers. Journal of the Operational Research Society.  ISSN 0160-5682.  60(11), s 1535- 1545 . doi: 10.1057/jors.2008.185
 • Edvardsen, Dag Fjeld; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2008). Far out or alone in the crowd: a taxonomy of peers in DEA. Journal of Productivity Analysis.  ISSN 0895-562X.  29(3), s 201- 210 . doi: 10.1007/s11123-007-0066-2 Vis sammendrag
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2007). Ga prioritering og konkurranse høyere kostnadseffektivitet? En analyse av laboratorie- og røntgenvirksomheten, I: Oddvar Martin Kaarbøe & Terje Lie (red.),  Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse.  Norges forskningsråd.  ISBN 978-82-12-02395-6.  Kapittel.
 • Førsund, Finn R; Edvardsen, Dag, Fjeld; Hansen, Wiljar; Kittelsen, Sverre A.C. & Neurauter, Thor (2006). Productivity and regulatory reform of Norwegian electricity distribution utilities, In Tim Coelli & Denis Lawrence (ed.),  Performance measurement and regulation of network utilities.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781845423179.  Chapter 5.  s 97 - 131
 • Førsund, Finn R; Lindseth, Frode; Kittelsen, Sverre A.C. & Edvardsen, Dag Fjeld (2006). THE TAX MAN COMETH-BUT IS HE EFFICIENT?. National Institute Economic Review.  ISSN 0027-9501.  197(July), s 106- 119
 • Halsteinli, Vidar; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2005). Productivity Growth in Norwegian Psychiatric Outpatient Clinics for Children and Youths. Journal of Mental Health Policy and Economics.  ISSN 1091-4358.  8(4), s 183- 191
 • Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, J (2005). The Journal of Mental Health Policy and Economics. Journal of Mental Health Policy and Economics.  ISSN 1091-4358.  8(4), s 183- 191
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (2001). empiriske forskningsresultater om effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon. Oekonomisk Forum.  55(6), s 22- 29
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1998). productivity development of norwegian electricity distribution utilities. Resource and Energy Economics.  ISSN 0928-7655.  20(3), s 207- 224 Vis sammendrag
 • Torgersen, Arne Martin; Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1996). Slack-adjusted efficiency measures and ranking of efficient units. Journal of Productivity Analysis.  ISSN 0895-562X.  7(4), s 379- 398 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2016). Produktivitet i spesialisthelsetjenesten.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2016). Scale and quality in Nordic hospitals.
 • Hoel, Michael Olaf; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2015). Pareto Improving Climate Policies: Distributing the Benefits across Generations and Regions.
 • Hoel, Michael Olaf; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2015). Pareto Improving Climate Policies: Distributing the Benefits across Generations and Regions.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2015). Scale and quality in Nordic hospitals.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Comparing Nordic Hospital efficiency and productivity.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Decomposing the Productivity Differences between Hospitals in the Nordic Countries.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Quality and Productivity in Nordic Hospitals.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2012). Decomposing the Productivity Differences between Hospitals in the Nordic Countries.
 • Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang N.; Thesen, Janecke & Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten.
 • Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna; Frich, Jan C.; Halvorsen, Marit; Kittelsen, Sverre A.C.; Magnus, Trine; Nguyen, Khang Ngoc; Thesen, Janecke & Tjomsland, Ole (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret. 16/2010.
 • Halsteinli, Vidar; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2008). Productivity growth in Outpatient Child and Adolescent Mental Health Services: The impact of case-mix adjustment.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Linna, Mika; Olsen, Kim Rose; Rehnberg, Clas & Medin, Emma (2008). Hospital productivity and the Norwegian ownership reform - A Nordic comparative study. HERO skriftserie / Working paper. 10.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2007). Laboratorie- og røntgenvirksomheten i kjølvannet av sykehusreformen: Mer privatisering og lavere kostnader?. HERO skriftserie / Working paper. 2.
 • Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2007). Hospital reform and hospital efficiency - a Nordic Comparative Study.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon & Anthun, Kjartan Sarheim (2007). Sykehusproduktivitet etter statlig overtakelse: En nordisk komparativ studie. HERO skriftserie / Working paper. 1.
 • Linna, Miika; Häkkinen, Unto; Magnussen, Jon; Kittelsen, Sverre A.C. & Rehnberg, Clas (2007). Comparing efficiency between Nordic Hospitals.
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Lindseth, Frode (2006). EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF NORWEGIAN TAX OFFICES.
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Lindseth, Frode (2006). Productivity of tax offices in Norway.
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C.; Lindseth, Frode & Edvardsen, Dag Fjeld (2006). The tax man cometh-but is he efficient?.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon; Häkkinen, Unto; Linna, Miika; Medin, Emma; Nicolaisen, Jeppe; Rehnberg, Clas & Rød, Anette (2006). Hospital Financing and Efficiency in the Nordic Countries.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon & Hernæs, Kjersti (2006). Quality, efficiency and scope in Norwegian Hospital Production.
 • Magnussen, Jon; Kittelsen, Sverre A.C. & Hernæs, Kjersti (2006). Quality, efficiency and scope in Norwegian hospital production.
 • Magnussen, Jon; Seppälä, Timo; Kittelsen, Sverre A.C.; Häkkinen, Unto; Rehnberg, Clas & Rød, Anette (2006). Efficiency aspects of Nordic Hospital Systems.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2005). ”Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester.” HERO Skriftserie 2005: 14.
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (2000). On the calculation of Farrell efficiency measures: the evolvment of linear programming. Vis sammendrag
 • Torp, Hege; Edvardsen, Dag Fjeld & Kittelsen, Sverre A.C. (2000). Evaluering av formidling : en effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2000:8. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Magnussen, Jon & Kittelsen, Sverre A.C. (1999). Testing DEA Models of Efficiency in NOrwegian Psychiatric Outpatient Clinics.
 • Kittelsen, Sverre A. C. (1998). Using Data Envelopment Analysis to measure production efficiency in the public sector. Økonomiske doktoravhandlinger. 45. Vis sammendrag
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1996). The Zambia RPED Study: Report no III.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. feb. 2015 12:59 - Sist endret 27. feb. 2015 12:59