Sverre Kittelsen

Bilde av Sverre Kittelsen
English version of this page
Mobiltelefon 918 43 889
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Produksjonsteori
 • Produktivitets- og effektivitetsmåling
 • Regulering
 • Helseøkonomi
 • Energiøkonomi

Bakgrunn

Dr.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Oslo, 1998. Cand.Polit. i sosialøkonomi, Universitetet i Bergen, 1985. Mellomfag i sosialantropologi og grunnfag i sammenliknende politikk og i informasjonsvitenskap.

Publikasjoner

 • Goude, Fanny; Garellick, Göran; Kittelsen, Sverre; Malchau, Henrik; Peltola, Mikko & Rehnberg, Clas (2022). Effects of competition and bundled payment on the performance of hip replacement surgery in Stockholm, Sweden: results from a quasi-experimental study. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 12(7). doi: 10.1136/bmjopen-2022-061077.
 • Aune, Finn Roar; Gaure, Simen; Golombek, Rolf; Greaker, Mads; Kittelsen, Sverre & Ma, Lin (2022). Promoting CCS in Europe: A case for green strategic trade policy? Energy Journal. ISSN 0195-6574. 43(6), s. 71–102. doi: 10.5547/01956574.43.6.faun.
 • Goude, Fanny; Kittelsen, Sverre A.C.; Malchau, Henrik; Mohaddes, Maziar & Rehnberg, Clas (2021). The effects of competition and bundled payment on patient reported outcome measures after hip replacement surgery. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21. doi: 10.1186/s12913-021-06397-1.
 • Hoel, Michael; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2019). Correcting the Climate Externality: Pareto Improvements Across Generations and Regions. Environmental and Resource Economics. ISSN 0924-6460. 74(1), s. 449–472. doi: 10.1007/s10640-019-00325-y.
 • Goude, Fanny; Garellick, Göran; Kittelsen, Sverre A.C.; Nemes, Szilard & Rehnberg, Clas (2019). The productivity development of total hip arthroplasty in Sweden: A multiple registry-based longitudinal study using the Malmquist Productivity Index. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 9. doi: 10.1136/bmjopen-2018-028722.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Kruse, Marie & Rehnberg, Clas (2018). Scale and quality in Nordic hospitals. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 6(2), s. 29–44. doi: 10.5617/njhe.4801. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein W. (2017). Stochastic energy market equilibrium modeling with multiple agents. Energy. ISSN 0360-5442. 134, s. 984–990. doi: 10.1016/j.energy.2017.06.056. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2017). Productivity growth, case mix and optimal size of hospitals. A 16-year study of the Norwegian hospital sector. Health Policy. ISSN 0168-8510. 121(4), s. 418–425. doi: 10.1016/j.healthpol.2017.01.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2017). Kvalitet og produktivitet i norske sykehus. Michael. ISSN 1893-9651. 14, s. 75–85. Fulltekst i vitenarkiv
 • Edvardsen, Dag Fjeld; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2017). Productivity development of Norwegian institutions of higher education 2004–2013. Journal of the Operational Research Society. ISSN 0160-5682. 68(4), s. 399–415. doi: 10.1057/s41274-017-0183-x.
 • Johannessen, Karl-Arne; Kittelsen, Sverre A.C. & Hagen, Terje P. (2017). Assessing physician productivity following Norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 175, s. 117–126. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.01.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heijink, Richard; Engelfriet, Peter; Rehnberg, Clas; Kittelsen, Sverre A.C. & Häkkinen, Unto (2015). A window on geographic variation in health care: Insights from EuroHOPE. Health Economics. ISSN 1057-9230. 24, s. 164–177. doi: 10.1002/hec.3287.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim; Goude, Fanny; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Häkkinen, Unto & Kruse, Marie [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Costs and quality at the hospital level in the nordic countries. Health Economics. ISSN 1057-9230. 24, s. 140–163. doi: 10.1002/hec.3260. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Winsnes, Benny Adam; Anthun, Kjartan Sarheim; Goude, Fanny; Hope, Øyvind Børslid & Häkkinen, Unto [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Decomposing the productivity differences between hospitals in the Nordic countries. Journal of Productivity Analysis. ISSN 0895-562X. 43(3), s. 281–293. doi: 10.1007/s11123-015-0437-z.
 • Førsund, Finn R; Edvardsen, Dag Fjeld & Kittelsen, Sverre A.C. (2015). Productivity of tax offices in Norway. Journal of Productivity Analysis. ISSN 0895-562X. 43(3), s. 269–279. doi: 10.1007/s11123-015-0435-1.
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2013). Price and welfare effects of emission quota allocation. Energy Economics. ISSN 0140-9883. 36, s. 568–580. doi: 10.1016/j.eneco.2012.11.006.
 • Medin, Emma; Häkkinen, Unto; Linna, Miika; Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Rehnberg, Clas (2013). International hospital productivity comparison: Experiences from the Nordic countries. Health Policy. ISSN 0168-8510. 112(1-2), s. 80–87. doi: 10.1016/j.healthpol.2013.02.004.
 • Golombek, Rolf; Brekke, Kjell Arne & Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Is electricity more important than natural gas? Partial liberalizations of the Western European energy markets. Economic Modelling. ISSN 0264-9993. 35, s. 99–111. doi: 10.1016/j.econmod.2013.06.023.
 • Brekke, Kjell Arne; Golombek, Rolf; Kaut, Michal; Kittelsen, Sverre A.C. & Wallace, Stein (2013). Modellering av usikkerhet i numeriske likevektsmodeller med stokastisk scenariometode :. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 127(2), s. 16–26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2012). Challenges in health care financing and provision. Nordic Economic Policy Review. ISSN 1904-4526. 2. doi: 10.6027/TN2013-514.
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2012). Tildeling av klimakvoter i Europa :. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 126(2), s. 30–37.
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Haddeland, Ingjerd (2012). Climate change: impacts on electricity markets in Western Europe. Climatic Change. ISSN 0165-0009. 113(2), s. 357–370. doi: 10.1007/s10584-011-0348-6.
 • Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C.; Løfsnæs, Ole & Schemde, Arndt von (2011). Hvordan påvirkes kraftsektoren av klimaendringer? Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. s. 55–62.
 • Golombek, Rolf; Greaker, Mads; Kittelsen, Sverre A.C.; Røgeberg, Ole Jørgen & Aune, Finn Roar (2011). Carbon Capture and Storage Technologies in the European Power Market. Energy Journal. ISSN 0195-6574. 32(3), s. 209–237. doi: 10.5547/ISSN0195-6574-EJ-Vol32-No3-8.
 • Medin, Emma; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Kittelsen, Sverre A.C.; Linna, Miika & Magnussen, Jon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Cost efficiency of university hospitals in the Nordic countries: a cross-country analysis. European Journal of Health Economics. ISSN 1618-7598. 12(6), s. 509–519. doi: 10.1007/s10198-010-0263-1.
 • Linna, Miika; Häkkinen, Unto; Peltola, Mikko; Magnussen, Jon; Anthun, Kjartan Sarheim & Kittelsen, Sverre A.C. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2010). Measuring cost efficiency in the Nordic Hospitals-a cross-sectional comparison of public hospitals in 2002. Health Care Management Science. ISSN 1386-9620. 13(4), s. 346–357. doi: 10.1007/s10729-010-9134-7.
 • Halsteinli, V; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2010). Productivity growth in outpatient child and adolescent mental health services: The impact of case-mix adjustment. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 70(3), s. 439–446. doi: 10.1016/j.socscimed.2009.11.002.
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Krivonozhko, Vladimir E (2009). Farrell revisited-Visualizing properties of DEA production frontiers. Journal of the Operational Research Society. ISSN 0160-5682. 60(11), s. 1535–1545. doi: 10.1057/jors.2008.185.
 • Edvardsen, Dag Fjeld; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2008). Far out or alone in the crowd: a taxonomy of peers in DEA. Journal of Productivity Analysis. ISSN 0895-562X. 29(3), s. 201–210. doi: 10.1007/s11123-007-0066-2.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2007). Ga prioritering og konkurranse høyere kostnadseffektivitet? En analyse av laboratorie- og røntgenvirksomheten. I Kaarbøe, Oddvar Martin & Lie, Terje (Red.), Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse. Norges forskningsråd. ISSN 978-82-12-02395-6.
 • Førsund, Finn R; Edvardsen, Dag, Fjeld; Hansen, Wiljar; Kittelsen, Sverre A.C. & Neurauter, Thor (2006). Productivity and regulatory reform of Norwegian electricity distribution utilities. I Coelli, Tim & Lawrence, Denis (Red.), Performance measurement and regulation of network utilities. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781845423179. s. 97–131.
 • Førsund, Finn R; Lindseth, Frode; Kittelsen, Sverre A.C. & Edvardsen, Dag Fjeld (2006). THE TAX MAN COMETH-BUT IS HE EFFICIENT? National Institute Economic Review. ISSN 0027-9501. 197(July), s. 106–119.
 • Halsteinli, Vidar; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2005). Productivity Growth in Norwegian Psychiatric Outpatient Clinics for Children and Youths. Journal of Mental Health Policy and Economics. ISSN 1091-4358. 8(4), s. 183–191.
 • Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, J (2005). The Journal of Mental Health Policy and Economics. Journal of Mental Health Policy and Economics. ISSN 1091-4358. 8(4), s. 183–191.
 • Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2004). Liberalizing the energy markets of Western Europe – a computable equilibrium model approach. Applied Economics. ISSN 0003-6846. 36(19), s. 2137–2149. doi: 10.1080/00036840310001641742.
 • Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf & Kittelsen, Sverre A.C. (2004). Does Increased Extraction of Natural Gas Reduce Carbon Emissions? Environmental and Resource Economics. ISSN 0924-6460. 29(4). doi: 10.1007/s10640-004-9456-3.
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (2001). empiriske forskningsresultater om effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon. Oekonomisk Forum. 55(6), s. 22–29.
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1998). productivity development of norwegian electricity distribution utilities. Resource and Energy Economics. ISSN 0928-7655. 20(3), s. 207–224.
 • Torgersen, Arne Martin; Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1996). Slack-adjusted efficiency measures and ranking of efficient units. Journal of Productivity Analysis. ISSN 0895-562X. 7(4), s. 379–398.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rødseth, Kenneth Løvold; Holmen, Rasmus Bøgh; Førsund, Finn R & Kittelsen, Sverre A.C. (2019). Effektivitet og produktivitet i norsk veibygging 2007-2016. Ex ante akademisk forlag. ISBN 978-82-93253-77-8. 103 s.
 • Aune, Finn Roar; Golombek, Rolf; Kittelsen, Sverre A.C. & Rosendahl, Knut Einar (2008). Liberalizing European energy markets : an economic analysis. Edward Elgar Publishing. ISBN 9781843763741. 315 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kittelsen, Sverre A.C. (2021). Modelling energy markets with intermittent power supply.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2019). Using performance measurement in economic regulation - a positive view.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2016). Scale and quality in Nordic hospitals.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2015). Scale and quality in Nordic hospitals.
 • Hoel, Michael Olaf; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2015). Pareto Improving Climate Policies: Distributing the Benefits across Generations and Regions.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Quality and Productivity in Nordic Hospitals.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Comparing Nordic Hospital efficiency and productivity.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2013). Decomposing the Productivity Differences between Hospitals in the Nordic Countries.
 • Kittelsen, Sverre A.C. (2012). Decomposing the Productivity Differences between Hospitals in the Nordic Countries.
 • Halsteinli, Vidar; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2008). Productivity growth in Outpatient Child and Adolescent Mental Health Services: The impact of case-mix adjustment.
 • Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2007). Hospital reform and hospital efficiency - a Nordic Comparative Study.
 • Linna, Miika; Häkkinen, Unto; Magnussen, Jon; Kittelsen, Sverre A.C. & Rehnberg, Clas (2007). Comparing efficiency between Nordic Hospitals.
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Lindseth, Frode (2006). Productivity of tax offices in Norway.
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C.; Lindseth, Frode & Edvardsen, Dag Fjeld (2006). The tax man cometh-but is he efficient?
 • Førsund, Finn R; Kittelsen, Sverre A.C. & Lindseth, Frode (2006). EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY OF NORWEGIAN TAX OFFICES.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon & Hernæs, Kjersti (2006). Quality, efficiency and scope in Norwegian Hospital Production.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon; Häkkinen, Unto; Linna, Miika; Medin, Emma & Nicolaisen, Jeppe [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). Hospital Financing and Efficiency in the Nordic Countries.
 • Magnussen, Jon; Seppälä, Timo; Kittelsen, Sverre A.C.; Häkkinen, Unto; Rehnberg, Clas & Rød, Anette (2006). Efficiency aspects of Nordic Hospital Systems.
 • Magnussen, Jon; Kittelsen, Sverre A.C. & Hernæs, Kjersti (2006). Quality, efficiency and scope in Norwegian hospital production.
 • Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (2000). On the calculation of Farrell efficiency measures: the evolvment of linear programming.
 • Magnussen, Jon & Kittelsen, Sverre A.C. (1999). Testing DEA Models of Efficiency in NOrwegian Psychiatric Outpatient Clinics.
 • Anthun, Kjartan Sarheim; Kittelsen, Sverre A.C. & Magnussen, Jon (2016). Produktivitet i spesialisthelsetjenesten. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-256-8.
 • Hoel, Michael Olaf; Kittelsen, Sverre A.C. & Kverndokk, Snorre (2015). Pareto Improving Climate Policies: Distributing the Benefits across Generations and Regions. CESifo Working Paper No. 5487.
 • Rygh, Liv; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna & Frich, Jan C. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-356-2.
 • Rygh, Liv Helen; Helgeland, Jon; Braut, Geir Sverre; Bukholm, Geir; Fredheim, Nanna & Frich, Jan C [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2010). Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helsetjenesten. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-356-2.
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon; Anthun, Kjartan Sarheim; Häkkinen, Unto; Linna, Mika & Olsen, Kim Rose [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). Hospital productivity and the Norwegian ownership reform - A Nordic comparative study. Helseøkonomisk forskningsprogram, Universitetet i Oslo. ISSN 1501-9071. 2008(10).
 • Kittelsen, Sverre A.C.; Magnussen, Jon & Anthun, Kjartan Sarheim (2007). Sykehusproduktivitet etter statlig overtakelse: En nordisk komparativ studie. Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo. ISSN 82-7756-172-5. 2007(1).
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2007). Laboratorie- og røntgenvirksomheten i kjølvannet av sykehusreformen: Mer privatisering og lavere kostnader? Helseøkonomisk forskningsprogram, Universitetet i Oslo. ISSN 1501-9071. 2007(2).
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2005). ”Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester.” HERO Skriftserie 2005: 14. Helseøkonomisk forskningsprogram, Universitetet i Oslo.
 • Torp, Hege; Edvardsen, Dag Fjeld & Kittelsen, Sverre A.C. (2000). Evaluering av formidling : en effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 82-7763-142-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kittelsen, Sverre A. C. (1998). Using Data Envelopment Analysis to measure production efficiency in the public sector. Økonomiske doktoravhandlinger. ISSN 0803-0162.
 • von der Fehr, Nils-Henrik M.; Førsund, Finn & Kittelsen, Sverre A.C. (1996). The Zambia RPED Study: Report no III. The World Bank.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. feb. 2015 12:59 - Sist endret 21. juni 2021 11:31