English version of this page

NORCHER – Norsk senter for helsetjenesteforskning

Norsk senter for helsetjenesteforskning utvikler, evaluerer og formidler kunnskap om ulike tjenestemodeller og hvilken effekt disse har på folks tilgang til helsetjenester, på kvalitet og kostnadseffektivitet.

Om NORCHER

Prosjektet vil analysere flere pasientgrupper, men ha særlig vekt på psykisk syke og personer med kroniske sykdommer. Dette er grupper med høyt forbruk av helsetjenester og der dagens behandlingstilbud har vesentlige mangler.

Andre deler av satsingen omfatter:  

  • Analyser av alternative ordninger for lønning av fastleger.
  • Analyser av strategier som kan stimulere retur til arbeidslivet for pasienter med psykiske lidelser.
  • Nordiske sammenlignbare analyser av kvalitet og effektivitet i helsetjenestene.

NORCHER er støttet av Norges forskningsråd. Prosjektet er en satsing ved Institutt for helse og samfunn, ledet av Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Prosjektet utvikles i samarbeid med Helse Sør-Øst og Sykehuset i Vestfold (SiV). SiV og kommunene i Vestfold skal være pilot for nye tjenestemodeller som deretter vil bli evaluert.

Mål

Å utvikle bærekraftige tjenestemodeller innen helse- og omsorgssektoren.

En viktig suksessfaktor for prosjektet er at resultatet av forskningen blir formidlet til styresmakter, sykehus, kommuner og til studenter gjennom utvikling og oppdatering av læreplaner og pensum.

Bakgrunn

Norge har en stor aldrende befolkning og ulikhetene i folks helsetilstand har blitt større de siste tiårene. Det er også store forventinger fra samfunnet til helsetjenestene som blir levert. Innovasjon og kunnskapsbaserte tjenestemodeller er derfor nødvendig for å kunne møte utfordringene innenfor bærekraftige økonomiske rammer.

Samarbeid

Helse Sør-Øst og Sykehuset i Vestfold (SiV).

Finansiering

25 millioner kroner i miljøstøtte fra Norges forskningsråd over en periode på fem og et halvt år. 

Start - Slutt

2019 - 2025

 

Emneord: Helsetjenester, helsemodeller, Helseøkonomi, helseforskning
Publisert 10. okt. 2019 13:23 - Sist endret 25. juni 2021 08:24

Kontakt

Prosjektleder: Tor Iversen