Trygve Johannes Lereim Sævareid

Bilde av Trygve Johannes Lereim Sævareid
English version of this page
Telefon +47 22859204
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Akademiske interesser

 • Forhåndssamtaler
 • Pasient- og pårørendeinvolvering i beslutningsprosesser 
 • Hjerte-lungeredning i sykehjem
 • Etikk mot livets slutt
 • Etisk refleksjon

Bakgrunn

 • PhD om forhåndssamtaler i sykehjem, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo (2019) 
 • Sykepleier medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus 2004 – 2014
 • Mastergrad i Helse- og sosialfag, HiMolde 2008 – 2010
 • Videreutdanning i aldring og eldreomsorg, Diakonhjemmet Høgskole 2006 – 2008
 • Bachelor i sykepleie, Diakonhjemmet Høgskole 2001 – 2004
 • Bachelor of Arts, Clark University 1998 - 2000
Emneord: Forhåndssamtaler, etikk mot livets slutt, hjerte-lunge-redning

Publikasjoner

 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2021). Positive attitudes to advance care planning – a Norwegian general population survey. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21. doi: 10.1186/s12913-021-06773-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2021). Etiske dilemmaer knyttet til avstand og nærhet som følge av covid-19. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 38(1), s. 32–36.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2020). Nursing home residents with cognitive impairment can participate in advance care planning: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 77(2), s. 879–888. doi: 10.1111/jan.14661. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2020). Forhåndssamtaler - et forsøk på å se enkeltmennesket. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 37(2), s. 5–9.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging. ISSN 1176-9092. 14, s. 997–1005. doi: 10.2147/CIA.S203298. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 102, s. 2183–2191. doi: 10.1016/j.pec.2019.06.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 18(1). doi: 10.1186/s12877-018-0869-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes & Balandin, Susan (2011). Nurses' perceptions of attempting cardiopulmonary resuscitation on oldest old patients. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 67(8), s. 1739–1748. doi: 10.1111/j.1365-2648.2011.05622.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2022). Forhåndssamtaler i sykehjem og for alvorlig syke hjemmeboende eldre.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler i sykehjem - et verktøy.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Faglige råd for forhåndssamtaler, samtaleguide og strategier for å spre kunnskap om og bruk av forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Presentation of the project "Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomized Controlled Study" - design and outcomes.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Presentasjon faglige råd og samtaleguide forhåndssamtaler. .
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Presentasjon av faglige råd for forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler - norsk forskning.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtale med personer med demens i tidlig fase.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Forhåndssamtaler - et forsøk på å se enkeltmennesket.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Forhåndssamtaler – hva, hvorfor og hvordan? Inkl. praktiske øvelser.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag - FoU-nettverket for forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Forhåndssamtaler - muligheter og utfordringer.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Relasjonell autonomi .
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Å leve hele livet i siste del av livet - en umulighet?
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nettside: Nasjonalt FoU-nettverk for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nettside: Forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag for forhåndssamtaler.
 • Grasdalen, Ann Beate & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). De viktige samtalene om livets slutt må tas på forhånd. [Fagblad]. Helsefagarbeideren.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Forhåndssamtaler for sykehjemsbeboere. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.20.0227.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Omsorg, behandling og etikk ved livets slutt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2020). "Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Heggestad, Anne Kari Tolo (2020). Ikke for å skryte, men sykehjem oppleves ofte bra. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Eldre på sykehjemmet var ikke så opptatt av døden. [Internett]. forskning.no.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). My dissertation for PhD - a summary.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Relational autonomy in the ethical literature on end-of-life practices and how it can be applied to advance care planning in nursing homes.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Pasientmedvirkning gjennom forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem - erfaringer fra et forskningsprosjekt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - erfaringer, potensiale og utfordringer.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - erfaringer, potensiale og utfordringer.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). En god og verdig død gjennom forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - en måte å bli kjent med pasientens preferanser.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Etikk ved livets slutt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem – bærekraftig for helsetjenesten?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Should patients with cognitive impairment be involved in advance care planning?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtalen. Hva betyr det og hva er innholdet?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Resultater etter implementering av forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler – hvorfor, hvordan og for hvem?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Status for prosjektet og mulig nye prosjekter på SME.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler – hvorfor skal vi ha slike samtaler, hvem er de for og hvordan gjør vi det?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Forhåndssamtaler - hvordan gjøre det?
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2018). Forhåndssamtaler i sykehjem - hva med pasienten, egentlig?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2018). Forhåndssamtaler - AGS.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2018). Ble pasientens stemme tydeligere? Om betydningen av forhåndssamtaler.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2017). Å forhåndssamtale med sykehjemspasienten, før det er for sent.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2017). Forberedende samtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2016). Forberedende samtaler - Forslag til hvordan og betraktninger om hvorfor (ikke).
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2016). Forberedende samtaler: vurdering av samtykkekompetanse og betydningen av fremtidsfullmakt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2016). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2015). Hjerte-lungeredning av de eldste eldre - hva er problemet?
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth & Pedersen, Reidar (2015). Developing, implementing and evaluating ACP in Norwegian nursing homes (NHs) - a mixed methods study.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. des. 2014 13:34 - Sist endret 28. okt. 2021 17:54

Prosjekter