EVU-kurs: Etikk i helsetjenesten

Målgruppen for dette kurset er alle som er interessert i eller jobber med etikk i helsetjenesten, nye medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd og deltakere eller ledere av etikkrefleksjonsgrupper.

tavle med ordene Etikk i helsetjenesten

Få innsikt i dilemmaer og etiske argumenter i ulike kliniske prioriteringer. Illustrasjon: Anbjørg Kolaas/UiO

Kort om kurset

Kursets faglige innhold er etikk i helsetjenesten, med spesiell vekt på problemstillinger i klinisk etikk. Kurset har en praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av etikkdrøftinger i grupper og i plenum.

Kurssamlinger høst 2019

 • 9. og 10. september
 • 4., 5. og 6. november

Sted: Rød auditorium, Lab.bygget 25, Ullevål universitetssykehus, Kirkevn 166.

Detaljert undervisningsplan

Hva lærer du?

 • Innføring i sentrale etiske prinsipper i helsetjenesten
 • Innføring i etisk refleksjonsmodell
 • Helselovgivning som er spesielt relevant for etiske dilemmaer i helsetjenesten
 • Du vil få innsikt i aktuelle klinisk-etiske dilemmaer og de etiske argumentene som brukes, særlig knyttet til: kliniske prioriteringer, pasienters selvbestemmelse, beslutningskompetanse, bruk av tvang og beslutninger om livsforlengende behandling

Undervisning

Undervisningen foregår på norsk og vil bestå av forelesninger kombinert med gruppearbeid og praktiske øvelser. Undervisningen foregår sammen med studenter på masteremnet SME4210 - Etikk i helsetjenesten som tar eksamen og dermed får studiepoeng. Forelesere er fra Senter for medisinsk etikk ved UiO.

Du må være minimum 80 % tilstede på opplæringsprogrammet for å få kursbevis, men det er ingen eksamen.

Anbefalt litteratur.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder. Påmeldingsfrist: 8. august 2019:

Påmelding

Kursavgift

Kursavgift på kr 1500,-.

Avmeldinger tett opp til kursstart vil bli fakturert.

Godkjenninger

Følgende har godkjent kurset:

 • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, med 32 timer.
 • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 32 timer.
 • Norsk ergoterapeutforbund som generelt kurs meritterende med 32 timer til ergoterapispesialist.
 • Psykologforeningen som 32 timers vedlikeholdsaktivitet
 • Helsesekretærforbundet i Delta med 32 timer
 • Den norske legeforening for alle spesialiteter med 32 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
 • Sykepleieforbundet som meritterende for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie med totalt 30 timer.

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Eksamen kreves, men kurset blir faktisk litt rimeligere (semesteravgift + kopiavgift). Søk opptak på SME4210 - Etikk i helsetjenesten innen 8. august.

Kontakt

Publisert 25. mai 2016 11:20 - Sist endret 4. sep. 2019 14:18