Kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter 2018

Trygdefaglig kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter arrangeres to ganger i året. «Kiropraktor og manuellterapeut som skal dokumentere arbeidsuførhet må ha gjennomført opplæring i trygdefaglige emner mv. Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om omfang av opplæringen»

Kurset er obligatorisk for kiropraktorer og manuellterapeuter for at hjemmel i § 8-7 (Dokumentasjon av arbeidsuførhet) om rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykemelding) skal være oppfylt, regulert under forskrift For-2005-12-21-1668 (Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten).

Språkferdigheter

Alle helsepersonellgrupper må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX).(Krav)

Kurset avholdes på norsk, alt studiemateriale er også på norsk.

Påmelding

Registrer deg

Program

 • Onsdag 10. oktober: IA-avtale, politikk og lovverk
 • Torsdag 11. oktober: Hvordan anvende teori i praksis?
 • Fredag 12. oktober: Kommunikasjon og veien videre
 • Se detaljert timeplan

Kursmateriale

Kursmaterialet forsøkes oppdatert fortløpende basert på endringer i sykemeldingsskjema, lovverk og praksis. Selve hovedmaterialet for kurset er derfor basert på de enkelte foredragsholderes presentasjoner. Kopi av disse blir trykket opp og delt ut til kursdeltagere.

 1. Veileder i trygdemedisin, John Gunnar Mæland (9. utgave ajourført frem til november 2015). ISBN/EAN: 9788205484566
 2. Elektronisk sykemeldingsskjema
 3. Sykemeldingsveileder
 4. E-opplæring for sykemelder
 5. NAVs nettside med info til sykemelder
 6. Elektronisk veileder for utfylling av sykemelding
 7. Helsedirektoratets veileder for sykemeldere
 8. Autorisasjon som sykemelder (manuellterapeut)
 9. Autorisasjon som sykemelder (kiropraktor)

Elektronisk signering for oppmøte

Elektronisk signering. (Klikk på link for elektronisk signering for tilstedeværelse) 

Kursprøve

Logg inn på kursprøve (Nødvendig med registrering av e-post for å gjennomføre testen) 

Evaluering

Vennligst gi oss en tilbakemelding på kurset

Dekning av reise og opphold

Dersom du bor minst 1 time (hver vei) fra kurssted dekkes reise med offentlig transport eller bil, samt opphold. Veiledning til utfylling av reiseregning gis ved kurs.(kostnad som dekkes følger statens regulativer). For tiden er disse satsene:

 • Billigste offentlig transportmiddel (bilag må fremlegges) Reise t/r hjemsted til kurssted. Dersom egen bil 3,90 kr/km.
 • Overnatting mellom kursdager, inntil 1800,- /døgn (bilag må fremlegges), eller 430,- pr døgn ved privat innkvartering
 • Kost dekkes ikke

Last ned skjema for reiseregning (pdf)

Etter kurs, søknad om godkjenning fra helsedirektoratet

Etter endt kurs sendes kopi av kursbevis per e-post til:  autorisasjon@helsedir.no. Merk e-posten med sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett i emnefeltet, og opplys om ditt HPR-nummer.

Kiropraktorer og manuellterapeuter må sende inn dokumentasjon for å få registrert tilleggskompetansen sykemeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett i Helsepersonellregisteret (HPR). Mer informasjon på helsedirektoratets nettside.

 

Kontakt

I samarbeid med

Publisert 28. juni 2016 13:58 - Sist endret 12. okt. 2018 13:41