English version of this page

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Aktuelle saker

  • gutt-lekeplass660colourbox Færre tilfeller av alvorlig barnesykdom i Norge 6. juni 2017

    Risikoen for å få rakitt, eller engelsk syke som et også kalles, har gått ned betraktelig blant innvandrerbarn i de siste årene. Norske forskere mener dette kan skyldes tiltak for sikre at alle barn får i seg nok D-vitamin, både fra myndighetene og fra helsearbeidere.

  • dhis2-660px From paper based- to electronic health information (DHIS2) in Myanmar 6. mars 2017

    In accordance with the National Health Plan (2017-2022), Ministry of Health and Sports, Myanmar, is in the process of developing a comprehensive Health Information Strategy. The Ministry has decided that there will be one common national platform for health information in Myanmar, namely DHIS2. The choice of DHIS2 fulfils an aim of the MY-NORTH-project.

Arrangementer

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo Stedkode: 521400