Kontakt oss

  • Interdisiplinær helseforskning
  • Sykepleievitenskap
  • Avansert geriatrisk sykepleie
  • Internasjonal helse
  • Helseledelse og helseøkonomi
  • Helseadministrasjon

Modul 7 i profesjonsstudiet i medisin

Semesterkoordinator Ragnhild Bjørneng

Studietilbud og generell studieinformasjon ved fakultetet

MED-studieinfo

Telefon: 22 85 11 36

E-post: med-studieinfo@medisin.uio.no

Opptak og registrering

  • opptak og studiekompetanse
  • semesteravgift
  • internasjonale studenter

Knutepunktet
– sentralt studentinformasjonssenter

Telefon: 22 85 82 00
Email: studentinfo@admin.uio.no

Mandag–fredag kl. 10–15