Kontakt oss

 • Tverrfaglig helseforskning
 • Sykepleievitenskap
 • Avansert geriatrisk sykepleie
 • International Community Health
 • Helseledelse og helseøkonomi
 • Helseadministrasjon
 • Health Economics, Policy, and Management
 • European Master in Health Economics and Management

Modul 7 i profesjonsstudiet i medisin

Semesterkoordinator Ragnhild Bjørneng

Studietilbud og generell studieinformasjon ved fakultetet

MED-studieinfo

Telefon: 22 85 11 36

E-post: med-studieinfo@medisin.uio.no

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter