Kontakt oss

 • Tverrfaglig helseforskning

 • Sykepleievitenskap

 • Avansert geriatrisk sykepleie

 • International Community Health

 • Helseledelse og helseøkonomi

 • Helseadministrasjon

 • Health Economics, Policy, and Management

 • European Master in Health Economics and Management

 • Folkehelsevitenskap og epidemiologi

Modul 7 i profesjonsstudiet i medisin

Semesterkoordinator Ragnhild Bjørneng

Studietilbud og generell studieinformasjon ved fakultetet

MED-studieinfo

Telefon: 22 85 11 36

E-post: med-studieinfo@medisin.uio.no

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter