English version of this page

Internship i helseledelse og helseøkonomi

Studenter på masterpogrammene Health Economics, Policy and Management og European Master in Health Economics er ute i praksis hos arbeidsgivere 21 dager våren 2023. 

Illustrasjonsfoto av studenter på arbeidsplassen

Colourbox illustrasjon

Studenter på masterprogrammene Health Economics, Policy and Management og European Master in Health Economics tilbys praksisemnet HMAN4230 i andre eller tredje semester. Emnet går hver høst/vår. 

Hovedhensikten med internship-ordningen er å gi studentene mulighet til å knytte teoretisk kompetanse til praktiske oppgaver.

Internshipet skal gi studenter erfaring fra bedrifter, institusjoner eller organisasjoner, som jobber med områdene helseledelse og helseøkonomi.

Hvilke arbeidsoppgaver studentene skal løse varierer. Eksempler på oppgaver kan være:

 • Innhenting av data
 • Produksjon av oversikter eller analyser
 • Utforming av tiltak og evalueringer, rapportering med mer

Dette får du når du tar imot en intern fra Avdeling for helseledelse og helseøkonomi:

 • Oppdatert kunnskap og nye idéer
 • Praktisk kompetanse (analyseverktøy, metode osv.)
 • Mulighet for å bygge nettverk i akademia 
 • Kunnskapsutveksling mellom organisasjon og universitetet 
 • Mulighet for å vise frem din organisasjon
 • Muligheten til å møte engasjerte og flinke studenter 
 • Faglig kompetanse 

Praktisk informasjon om internship-ordningen

 • Et internship varer i 21 dager, normalt fordelt på tre dager per uke, over syv uker.
 • Arbeidet skal være ubetalt.
 • Studenten presenterer arbeidet i en muntlig fremleggelse i slutten av semesteret (desember/mai). 
 • Course regulations

Utlysning

Dersom din organisasjon ønsker å ha en intern fra Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, ber vi dere lage en utlysning som vi kan videreformidle til studentene. 

Utlysningen må inneholde:

 • Informasjon om institusjonen/bedriften/organisasjonen 
 • Informasjon om prosjekt eller arbeidsområde
 • Tiltenkte arbeidsoppgaver og eventuell tidsplan (defineres ofte direkte med studenten)
 • Kontaktperson (navn, telefonnummer, postadresse og e-postadresse)
 • Arbeidsspråk (norsk/engelsk)
 • Antall praksisplasser
 • Studentens søknadsfrist (senest 2. januar vår/15. august høst)

Frister

For internships eller prosjekter som skal gjennomføres våren 2023 må utlysningen lastes opp i påmeldingsskjema under eller sendes Kristi Brinkmann Lenander for godkjenning senest den 20. november 2022. 

Utlysningen må godkjennes av faglig ansvarlig ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, før den formidles videre til studentene.

Alle godkjente utlysninger vil bli sendt videre til studentene. Studentene sender søknadene direkte til organisasjonen innen fristen som står i utlysningen (senest 2. januar for vårsemesteret/15. august for høstsemesteret).

Påmeldingsskjema for arbeidsgivere Frist 20. november

Rekrutteringsprosessen

Organisasjonen mottar søknader direkte fra studentene og står fritt til å gjennomføre rekrutteringsprosessen som dere selv ønsker. For eksempel ved å invitere de aktuelle studentene til intervju eller ved å plukke ut studenter basert på skriftlig søknad. 

Kontrakt 

Universitetet i Oslo (UiO) oppretter en kontrakt som signeres av UiO, organisasjon og studenten.

Kontrakten må signeres før oppstart av internshipet, og senest den 15. september (høst) eller 15. februar (vår). 

Internship for engelskspråklige studenter 

Vi har mange internasjonale studenter som ikke snakker norsk, og har engelsk som arbeidsspråk. Det er viktig at dere informerer oss om dere kan ta imot engelskspråklige studenter. 

Ta kontakt med Kristi Brinkmann Lenander dersom du har spørsmål til Internship-ordningen ved HELED.

Publisert 27. okt. 2022 11:36 - Sist endret 6. des. 2022 13:33