Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 2019

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Utsikt fra Soria Moria

Utsikt fra konferansehotell. Foto: Soria Moria hotell

Program

(endringer i programmet kan forekomme)

Pris

  • 2600,- med overnatting
  • 1800,- uten overnatting
  • Prisen inkluderer lunsj begge dager, middag 14. november og ev. overnatting
  • Overnatting andre netter enn "kursnatten" bestilles og betales av deltager selv

Påmelding

Påmeldingsfrist var 16. september

Kontakt

Kontaktperson/administrativt ansvar for kurset: Anders Tvedt  

Godkjenninger

Følgende foreninger har godkjent Høstseminaret:

  • Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 13 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere,  sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 13 timer
  • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 13 kurstimer
  • Psykologforeningen som 13 timers vedlikeholdsaktivitet
  • Den norske legeforening for alle spesialiteter med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 

 

Publisert 3. jan. 2019 15:15 - Sist endret 5. nov. 2019 15:21