Etikk i helsetjenesten

Forsker skriver SME-modell på tavle
SME-modellen støtter helsepersonell i krevende etiske beslutninger i behandling av pasienter. Foto: UiO

Når er det riktig å avslutte livsforlengende behandling? Hva er en klinisk etikk-komite? Hvordan prioriteres pasienter ved tildeling av sykehjemsplass? Når er tvang et nødvendig onde?

Gjennom forskning, undervisning og veiledning ønsker Senter for medisinsk etikk å styrke etikk-kompetanse i helsetjenestene for å bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt. Dette arbeidet er organisert i prosjektet Etikk i helsetjenesten og er finansiert av Helsedirektoratet.

Kontakt

Arrangementer

1. apr. 2022 10:00 - 15:00 , Georg Sverdrups hus, Blindern, Oslo
9. mai 2022 09:00 - 16:00 , Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus
19. sep. 2022 09:00 - 20. sep. 2022 16:00 , Scandic Oslo Airport

Aktuelt

Publikasjoner

Følg oss