Etikk i helsetjenesten

Forsker skriver SME-modell på tavle
SME-modellen støtter helsepersonell i krevende etiske beslutninger i behandling av pasienter. Foto: UiO

Når er det riktig å avslutte livsforlengende behandling? Hva er en klinisk etikk-komite? Hvordan prioriteres pasienter ved tildeling av sykehjemsplass? Når er tvang et nødvendig onde?

Gjennom forskning, undervisning og veiledning ønsker Senter for medisinsk etikk å styrke etikk-kompetanse i helsetjenestene for å bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt. Dette arbeidet er organisert i prosjektet Etikk i helsetjenesten og er finansiert av Helsedirektoratet.

Kontakt

Arrangementer

17. nov. 2022 09:0018. nov. 2022 14:00, Soria Moria hotell

Aktuelt

  • Signering av samarbeidsavtale Etikk-samarbeid med Thailand 1. juni 2022

    Senter for Medisinsk etikk og fakultetet har signert en ny samarbeidsavtale, en Memorandum of Understanding (MOU), som formaliserer deres etikk-samarbeid med FERCAP og de tre thailandske medisinske fakultetene.

  • Jan Helge Solbakk i forgrunn, UiO skilt i bakgrunn. Landlige omgivelser. Søker svar i kunsten på medisinsk etiske dilemmaer 26. apr. 2022

    Hva gjør du i situasjoner der den moralske ligningen ikke går opp? Med prestisjemidler fra EU vil Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, svare på dette.

Publikasjoner

Følg oss