Etikk i helsetjenesten

Forsker skriver SME-modell på tavle
SME-modellen støtter helsepersonell i krevende etiske beslutninger i behandling av pasienter. Foto: UiO

Når er det riktig å avslutte livsforlengende behandling? Hva er en klinisk etikk-komite? Hvordan prioriteres pasienter ved tildeling av sykehjemsplass? Når er tvang et nødvendig onde?

Gjennom forskning, undervisning og veiledning ønsker Senter for medisinsk etikk å styrke etikk-kompetanse i helsetjenestene for å bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt. Dette arbeidet er organisert i prosjektet Etikk i helsetjenesten og er finansiert av Helsedirektoratet.

Kontakt

Arrangementer

For tiden ingen planlagte kurs eller seminarer

Aktuelt

Publikasjoner

Følg oss