Etikk i helsetjenesten

Forsker skriver SME-modell på tavle
SME-modellen støtter helsepersonell med krevende etiske beslutninger i behandling av pasienter. Foto: UiO

Senter for medisinsk etikks arbeid med praktisk etikkarbeid i helsetjenesten er finansiert av Helsedirektoratet. Gjennom undervisning, veiledning og forskning søker vi å styrke etikkompetanse og etisk bevissthet i helsetjenestene, for å bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt. Dette arbeidet kaller vi «Etikk i helsetjenesten».

COVID-19: Etikk og prioriteringer

Kontakt

Arrangementer

1. juni 2021 09:00 - 15:15 , Digitalt kurs - Zoom
18. okt. 2021 09:00 - 19. okt. 2021 16:00 , Scandic Oslo Airport
22. nov. 2021 09:00 - 23. nov. 2021 16:00 , Soria Moria hotell

Aktuelt

  • colourbox18187258-(4) Etikk i hjemmebaserte tjenester 11. jan. 2021

    Denne artikkelen tar for seg etiske utfordringer som oppstår i hjemmebaserte tjenester.

  • etikk-i-helsetjenesten-bokomslag-ramme3 Etikk i helsetjenesten 14. okt. 2020

    Fagbok som legger vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient, pårørerende og kolleger, og hvordan disse problemene kan håndteres.