English version of this page

Immunbiologi

Forskergruppene ved Immunbiologisk laboratorium undersøker immuncellenes rolle i  autoimmune sykdommer og i forsvar mot kreft og infeksjoner.

Immunbiologisk laboratorium består av fire underliggende forskergrupper:

Les mer på de engelske sidene til Immunbiologisk laboratorium.

Publisert 21. feb. 2011 17:25 - Sist endret 19. sep. 2022 10:20

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeledere