English version of this page

Nevroimmunologi

Forskergruppens hovedmål er å kartlegge immunresponsen ved nevroimmunologisk sykdom, som multippel sklerose (MS). Ved å forstå sykdomsmekanismene ønsker vi å bidra til utvikling av bedre og mer målrettet behandling.

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for nevroimmunologi.

Publisert 13. jan. 2020 14:35 - Sist endret 16. nov. 2021 10:43

Kontakt

Postadresse
Postboks 1112 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse
Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder

Andreas Lossius