English version of this page

T-celle-aktivering og autoimmun sykdom

Vi ønsker å identifisere og karakterisere genetiske faktorer som påvirker individuell mottakelighet til å utvikle autoimmune sykdommer, spesielt multippel sklerose.

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for T-celle-aktivering og autoimmun sykdom.

Publisert 19. apr. 2011 20:51 - Sist endret 8. jan. 2019 14:33

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

 

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere