English version of this page

Nevrale systemer

NeSys - laboratoriet studerer hjernens oppbygning og arkitektur, nettverkene som forbinder de ulike delene av hjernen og fordelingen av gener av molekyler i hele hjernen. Laboratoriet utvikler digitale hjerneatlas og bruker avanserte bildedannende teknikker.

Les mer på de engelske sidene til laboratorium for nevrale systemer.

Publisert 20. des. 2017 11:12 - Sist endret 3. feb. 2020 08:45