English version of this page

Brain XM

Målet det tematiske området er å kartlegge sammensetningen av de ekstracellulære strukturene (ECM) i nervesystemet, med håp om å finne nye veier til behandling av nevrodenegarative sykdommer.

 

Les mer på det tematiske områdets engelske sider.

Publisert 21. mai 2019 10:34 - Sist endret 14. aug. 2019 13:06