English version of this page

SERTA: Genomintegritet

Vi har dannet et nettverk for å studere makromolekylære modifikasjoner og transkripsjonsregulering – og karakterisere deres rolle i stamcellebiologi, utvikling og sykdom.

Det er mange likheter mellom de makromolekylære modifikasjonene som finnes på DNA, RNA og proteiner – og de biologiske prosessene som reguleres av slike modifikasjoner. Studier av slike modifikasjoner vil danne fundamentet i nettverket. Vi ønsker å studere modifikasjoner som nylig er kartlagt samt å identifisere nye.

Vi vil også studere gener og enzymer som introduserer disse modifikasjonene. Denne kunnskapene vil videre bli benyttet for å forstå deres betydning for utvikling og sykdom. Vi ønsker utstrakt bruk av modellorganismer for slike studier.

SERTAet Genomintegritet har sitt utspring i Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN), et tidligere Senter for fremragende forskning.

Les mer på vår engelske nettside: Genome Integrity

Publisert 3. okt. 2013 15:11 - Sist endret 14. mai 2021 17:01