English version of this page

Immunbiologi

Målet med tematiske området er å øke kunnskapen om immuncellenes funskjon på celle- og molekylnivå, med en særlig vekt på T-celler, NK-celler og myelocytter.

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Les mer på det tematiske områdets engelske sider.

Publisert 21. mai 2019 10:34 - Sist endret 14. aug. 2019 13:05

Kontakt

Erik Dissen (Koordinator)

 

Deltagere