English version of this page

Nevrale systemer

NeSys er et laboratorie som studerer hjernens oppbygning og arkitektur, nettverkene som forbinder de ulike delene av hjernen og fordelingen av gener av molekyler i hele hjernen.

Laboratoriet utvikler digitale hjerneatlas og bruker avanserte bildedannende teknikker. NeSys deltar i ledergruppen for Human Brain Project med hovedansvar for infrastrukturutvikling og oppbyggingen av EBRAINS Data and Knowledge tjenester.

Les mer på de engelske sidene til laboratorium for nevrale systemer og prosjektsidene for UiOs bidrag til EBRAINS.

Publisert 20. des. 2017 11:12 - Sist endret 11. jan. 2022 10:20

Kontakt

Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica
Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeledere