English version of this page

Nasjonal node i nevroinformatikk

Den norske noden i nevroinformatikk er en del av International Neuroinformatics Coordinating Facility, INCF.

Noden utvikler verktøy og infrastruktur for digitale hjerneatlas og avansert datamodellering av hjernen med henblikk på å integrere data og forstå hjernefunksjoner.

I inneværende prosjektfase vil noden tilrettelegge for økt bruk av infrastrukturen, etablere kurs og opplæring i samarbeid med Den nasjonale forskningsskolen for nevrovitenskap og samarbeidsprosjekter med et nettverk av forskere i Norge. Et hovedfokus vil være demensforskning med innfallsvinkel fra både grunnforskning og klinikk.

 

For mer informasjon, se våre engelske websider.

Publisert 24. sep. 2018 10:19 - Sist endret 25. sep. 2018 09:23