English version of this page

Tilknyttede sentre

Instituttet er vertskap for, eller partner i, følgende sentre:

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Sentre for fremragende innovasjon (SFI)

  • BigInsight
  • SFI-CAST - Avsluttet
  • (sfi)2 - Avsluttet