Kontakt verneombud og HMS-koordinatorer

Lokalt hovedverneombud for 2017 - 2018
 

Fakultetsadministrasjonen med REK sør-øst

Institutt for klinisk medisin

Institutt for helse og samfunn

Institutt for medisinske basalfag

HMS-koordinator ved Det medisinske fakultet

HMS-koordinator ved Institutt for klinisk medisin

HMS-koordinator ved Institutt for medisinske basalfag

HMS-koordinator ved NCMM