Kommende kurs

Tid og sted: 3. sep. 2019 09:005. sep. 2019 17:00, VU 049, Kjemibygningen

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter. NB: ved behov holdes kurset på engelsk.

Tid og sted: 4. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Ergonomi, muskel- og skjelettplager, vanlige problemstillinger for kontor, felt, laboratorium og driftsoppgaver.

Tid og sted: 10. sep. 2019 09:0011:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg

Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller avdelingsansvarlig.

Tid og sted: 10. sep. 2019 09:0012:00, Georg Sverdurps hus, grupperom 4

Inneklima; luft, temperatur, støy, kjemi, radon, biologiske faktorer og stråling.

Tid og sted: 11. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Systematisk HMS-arbeid, bedriftskultur, holdninger adferd, motivasjon

Tid og sted: 11. sep. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Arbeidsmiljølovgivningen, lover, forskrifter, veiledninger og avtaler. Hvilken nytte har du av dem?

Tid og sted: 12. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Arbeidsmiljøfaktorer, kartlegging, risikovurdering og metoder.

Tid og sted: 12. sep. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10.etasje

Roller, ansvar, myndighet og oppgaver

Tid og sted: 17. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus: Hannah Ryggen rommet

HMS-system ved UiO, roller, planer og prosedyrer. Hva forventes av deg?

Tid og sted: 17. sep. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus 10 etasje: Hannah Ryggen rommet

Verneorganisasjonen ved UiO, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Tid og sted: 18. sep. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Rollen til lokalt hovedverneombud /  ledende verneombud.

Hvordan få arbeidsmiljøutvalget til å fungere godt?

Tid og sted: 26. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Forebygging av rus- og avhengighetsproblemer organisert etter AKAN-modellen. AKAN står for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Tid og sted: 27. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, arbeidsmiljøutvikling og mangfold

Tid og sted: 8. okt. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Kurset er rettet mot deg som arbeider på laboratorium.

 

Tid og sted: 8. okt. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

The course is for people working in the laboratory.

Tid og sted: 9. okt. 2019 09:0011:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg

Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller avdelingsansvarlig.

Tid og sted: 10. okt. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Seminaret er rettet mot deg som bruker personlig verneutstyr i jobben. Fokus er på hansker, briller og masker. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål og prøve utstyr.

Tid og sted: 10. okt. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

 The seminar is aimed at those who use personal protective equipment at work. The focus is on the gloves, goggles and masks. There will be an opportunity to ask questions and to test the equipment.

Note: This course is held in English.

Tid og sted: 22. okt. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Note: This course is held in English.

Tid og sted: 23. okt. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje
Tid og sted: 23. okt. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet, 10 etasje

Note: This course is held in English.

Tid og sted: 13. nov. 2019 09:0011:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg

Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller avdelingsansvarlig.

Tid og sted: 19. nov. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Kurset er rettet mot deg som arbeider med biologiske faktorer på laboratorium.

Tid og sted: 20. nov. 2019 12:3015:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet, 10th floor

The course is aimed at those working with biological agents in the laboratory.

Note: This course is held in English.