Kursoversikt

Kommende kurs

Tid og sted: 3. sep. 2019 09:005. sep. 2019 17:00, VU 049, Kjemibygningen

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter. NB: ved behov holdes kurset på engelsk.

Tid og sted: 4. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet i 10 etasje

Ergonomi, muskel- og skjelettplager, vanlige problemstillinger for kontor, felt, laboratorium og driftsoppgaver.

Tid og sted: 10. sep. 2019 09:0011:00, Lucy Smiths Hus, Hannah Ryggen-rommet, 10. etg

Kurset er rettet mot deg som har rollen som lokal etasje- eller avdelingsansvarlig.

Tid og sted: 10. sep. 2019 09:0012:00, Georg Sverdurps hus, grupperom 4

Inneklima; luft, temperatur, støy, kjemi, radon, biologiske faktorer og stråling.

Tid og sted: 11. sep. 2019 09:0012:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Systematisk HMS-arbeid, bedriftskultur, holdninger adferd, motivasjon