Kursoversikt

Kommende kurs

Tid og sted: 1. sep. 2020 09:003. sep. 2020 17:00, VU 049, Kjemibygningen

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter. NB: ved behov holdes kurset på engelsk.