Kursoversikt

Kommende kurs

Tid og sted: 26. feb. 2019 09:30 - 11:30, Sophus Bugges hus, seminarrom 5

Kurset er rettet mot deg som arbeider med biologiske faktorer på laboratorium.

Tid og sted: 5. mars 2019 09:00 - 12:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet 10 etasje

Inneklima; luft, temperatur, støy, kjemi, radon, biologiske faktorer og stråling.

Tid og sted: 11. mars 2019 09:00 - 12:00, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, arbeidsmiljøutvikling og mangfold

Tid og sted: 11. mars 2019 12:30 - 15:30, Lucy Smiths hus, Hannah Ryggen rommet

Rollen til lokalt hovedverneombud /  ledende verneombud.

Hvordan få arbeidsmiljøutvalget til å fungere godt?

Tid og sted: 12. mars 2019 12:30 - 15:30, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 3

Ergonomi, muskel- og skjelettplager, vanlige problemstillinger for kontor, felt, laboratorium og driftsoppgaver.