English version of this page

Laboratoriearbeid

Forsker på arbeid i et laboratorie

Laboratoriearbeid utgjør en betydelig del av instituttets virksomhet.

Personlig verneutstyr

  • Hanskeguide (xlsx) - oversikt over eksponeringstider fra leverandøren VWR
  • Maskeguide (pdf) - overordnet oversikt over bruksområder for masker fra leverandøren VWR

Avfallshåndtering

Etanol til forskningsformål

Ved utlevering av etanol skal ferdig utfylt rekvisisjonsskjema leveres ved Avd. for anatomi, rom 0470 (legitimasjon kontrolleres).

Fyll ut rekvisisjonsskjema (pdf)

Frysere

Kontakt leder for Seksjon for intern service, Torgeir Kvernstuen, for oversikt over registrerte frysere ved IMB