Laboratoriearbeid

Laboratoriearbeid utgjør en betydelig del av instituttets virksomhet.

HMS og laboratoriearbeid

Uønskede hendelser (HMS-avvik)

Personskader, materiellskader og hendelser som under andre omstendigheter kunne volde skade på personer eller miljø skal rapporteres.

Radioaktive kilder

Kontakt strålevernskoordinator ved din avdeling. Kurs for arbeid med radioaktive kilder (strålevernskurs) er påkrevet før arbeid igangsettes.

Etanol til forskningsformål

Ved utlevering av etanol skal ferdig utfylt rekvisisjonsskjema leveres ved Avd. for anatomi, rom 0470 (legitimasjon kontrolleres).

Fyll ut rekvisisjonsskjema (pdf)

Frysere

Spørsmål?

Kontakt HMS-koordinator Ole Rustad

Avfallshåndtering

Retningslinjer for håndtering av farlig avfall

Personlig verneutstyr

  • Hanskeguide (xlsx) - oversikt over eksponeringstider fra leverandøren VWR
  • Maskeguide (pdf) - overordnet oversikt over bruksområder for masker fra leverandøren VWR