English version of this page

Laboratoriearbeid

Laboratoriearbeid utgjør en betydelig del av instituttets virksomhet.

Etanol til forskningsformål

Ved utlevering av etanol skal ferdig utfylt rekvisisjonsskjema leveres ved Avd. for anatomi, rom 0470 (legitimasjon kontrolleres).

Fyll ut rekvisisjonsskjema (pdf)

Frysere

Spørsmål?

Kontakt HMS-koordinator Ole Rustad

Avfallshåndtering

Retningslinjer for håndtering av farlig avfall

Personlig verneutstyr

  • Hanskeguide (xlsx) - oversikt over eksponeringstider fra leverandøren VWR
  • Maskeguide (pdf) - overordnet oversikt over bruksområder for masker fra leverandøren VWR