Rutiner for anskaffelse, drift og alarmering av ultradypfrysere

Her finner du informasjon knyttet til ultradypfrysere ved IMB.

Før anskaffelse/flytting av ultradypfryser

Før anskaffelse/flytting av ultradypfryser skal informasjon om ønsket plassering og tekniske spesifikasjoner for aktuell fryser sendes til hms-koordinator@basalmed.uio.no. Dette for å avklare at følgende forhold ivaretas:

  • Registrering av fryseren i forhold til drift og vedlikehold.
  • Plassering som ikke kommer i konflikt med brannsikkerhet.
  • Tilstrekkelig kapasitet på strømtilførsel.
  • Tilstrekkelig kapasitet på kjøling av rommet.
  • Mulighet for alarmtilkobling.

Krav til kvalitet

Fryseren må være utstyrt med uttak for alarm og ellers være beregnet til laboratoriebruk. Nødvendig informasjon finnes i fryserens tekniske spesifikasjoner.

Anskaffelse

Ønsket plassering av fryser skal meldes til hms-koordinator@basalmed.uio.no.
Ved anskaffelse skal kravspesifikasjonen inneholde bestilling på testing av fryseralarm etter strømtilkobling slik at dette er dokumentert fra leverandør.
Dersom gammel fryser skal skiftes ut, skal det legges en plan for avhending. Leverandør av ny fryser kan pålegges å ta med gammel fryser. Eventuelt kan avhending avtales med Eiendomsavdelingen.
Ved behov for transport av fryser i heis. Vær oppmerksom på heisens størrelse:

Høyde: 2,0m, bredde: 1,2m, lengde: 1,9m

Alarm

Tilknytning til Eiendomsavdelingen (EA) sitt alarmeringsnettverk meldes til Administrasjonen (hms-koordinator@basalmed.uio.no).

Tilkobling og testing

Etter strømtilkobling og alarmtilkobling av fryseren, skal det foretas en funksjonstest av alarmen. Denne testen utføres av Seksjon for intern service, kontaktperson Torgeir Kvernstuen. Frysere som har gjennomgått alarmtest og funnet i orden, vil bli fysisk merket med signatur og dato for utført funksjonstest.

Alle alarmerte frysere skal være fysisk merket med gruppeleders navn og telefonnummer til kontaktpersoner.

Beredskap

Gruppeleder er ansvarlig for at det finnes en plan for omplassering/midlertidig lagring av fryserens innhold. Dette i tilfelle fryserhavari, eller andre forhold som krever omplassering.

Tilsyn og service

Gruppeleder har ansvar for å holde fortløpende tilsyn med sine frysere. Gruppeleder har også ansvar for at det utføres nødvendig service. Selv om fryseren er alarmert, kan det oppstå feil. Svært verdifullt materiale bør vurderes lagret i to ulike ultradypfrysere.

Årlig funksjonstest av alarm

Administrasjonen sørger for årlig funksjonstest mot alarmeringsnettverket inkludert sms-varsling. Frysere som ikke holder tilstrekkelig kvalitet, kan bli vurdert frakoblet alarmsystemet.

 

Publisert 25. aug. 2014 12:54 - Sist endret 21. apr. 2016 10:05