Genmodifiserte organismer i forskningen

En genmodifisert organisme er en mikroorganisme hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. All bruk av genmodifiserte organismer i forskning krever godkjenning av Helsedirektoratet. Det samme gjelder lokalene denne forskningen skal foregå i.

Bruk av GMO

All bruk krever godkjenning eller melding til Helsedirektoratet. Her kan du lese mer om søknader til Helsedirektoratet.

Håndtering av GMO

Veiledning for søknader

Få hjelp med søknaden til Helsedirektoratet.

Husk at

All korrespondanse med Helsedirektoratet vedrørende GMO skal skje med kopi til hms-koordinator@basalmed.uio.no

Alle laboratorier og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer på nivå 2 og høyere skal merkes med biologisk fareskilt og hvilke organismer som brukes.