Håndtering av uhell og utslipp

Dette er instituttets rutiner for håndtering av uhell eller utslipp av genmodifiserte organismer (GMO)

 • Ved uønskede hendelser skal omfanget av hendelsen begrenses så langt det er mulig. Dette for at minst mulig GMO-materiale fra innesluttet bruk skal slippe ut.
 • Lokale tiltak angitt i risikovurderingen av forsøkene skal iverksettes - eksempelvis desinfeksjonstiltak.
 • Uønskede hendelser med innesluttet bruk av GMO rapporteres skriftlig etter gjeldende rutine ved UiO.
 • Uønskede hendelser og utslipp av GMO-materiale rapporteres til Helsedirektoratet, Avdeling for bioteknologi og helserett via varslingstelefon: 24 16 39 00. Følgende opplysninger skal oppgis:
  • De nærmeste omstendigheter ved uhellet.
  • Identiteten og mengden av GMO som er sluppet ut.
  • Alle opplysninger som er nødvendige for å vurdere uhellets virkninger for helse og miljø.
  • Hvilke tiltak som er iverksatt.
Publisert 5. mars 2014 13:04 - Sist endret 18. okt. 2016 14:12