Bestilling av kjemikalier og substitusjonsvurdering

Alle kjemikalier skal substitusjonsvurderes, og skjema for registrering av kjemikalier ved bestilling skal leveres til kjemikalieansvarlig.

Fortløpende substitusjonsvurdering

Samtlige kjemikalier skal i forkant av bestilling vurderes for substitusjon. Substitusjon vil si at farlige kjemikalier erstattes med mindre farlige kjemikalier, eventuelt mindre farlig form av kjemikaliet (for eksempel ferdig løsning). Resultatene dokumenteres i et standardisert skjema, som oppbevares i tilknytning til stoffkartoteket. I tillegg til dette skal alle innkjøpte kjemikalier substitusjonsvurderes én gang i året.

Bestillingsrutine

Ved bestilling av kjemikalier skal skjemaet Registrering av kjemikalier ved bestilling (odt) fylles ut og leveres kjemikalieansvarlig. Kjemikalieansvarlig registrerer informasjonen i ECOonline. Følgende informasjon skal oppgis:

  • Kjemikaliets navn
  • Firmanavn
  • Cas-nr.
  • Artikkelnummer
  • Mengde bestilt
  • Avdeling
  • Gruppens navn
  • Angi nøyaktig plassering av kjemikaliet, romnr., skap etc.
  • Bekreftelse av substitusjonsvurdering

Når varen har ankommet, skal oppdatert sikkerhetsdatablad leveres kjemikalieansvarlig.

Publisert 5. mars 2014 13:04 - Sist endret 13. mars 2014 08:23