English version of this page

Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen forvalter instituttets basisøkonomi og eksternt finansierte prosjektportefølje.

Ansatte

Kontakt

Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo