English version of this page

Seksjon for personal og HMS

Personalseksjonen har ansvar for saksbehandling og rådgivning knyttet til ansettelser og ansettelsesforhold.

Ansatte

Kontakt

Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo

Enhetskoder

Gammel stedkode 510107 Vortex, FS m.m.