Seksjon for ernæringsepidemiologi

Seksjon for ernæringsepidemiologi driver forskning innen tre hovedområder; kostholdsforskning, ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring.

Undervisning ved seksjonen

Seksjonen har ansvar for undervisning i matvarekunnskap, kostholdsforskning, ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring for studentene på Master i klinisk ernæring. Seksjonen deltar også i ernæringsundervisningen for medisin- og odontologistudenter på profesjonsstudiet i medisin.

Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid, individuelle prosjektoppgaver/innleveringer og PBL.

 

Forskning ved seksjonen

Seksjonens forskning retter seg mot:

  • å utvikle og evaluere kostholdsmetodikk
  • å studere matvaner og kostholdsmønstre blant barn, ungdommer og voksne
  • å studere sammenhengen mellom kosthold og ulike sykdommer
  • å forstå hvilke faktorer som påvirker befolkningens spisevaner  
  • å utvikle og evaluere intervensjoner for å fremme sunne spisevaner  

Seksjonens forskningsmiljø er et av få norske miljøer som jobber med utvikling og kvalitetssikring av kostholdsmetodikk. Videre har seksjonen nærmere 15 år med erfaring i å utvikle, gjennomføre og evaluere skolebasert intervensjoner både i Norge og andre europeiske land.

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 13 40