Seksjon for ernæringsepidemiologi

Seksjon for ernæringsepidemiologi driver forskning innen tre hovedområder; kostholdsforskning, ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring.

Undervisning ved seksjonen

Seksjonen har ansvar for undervisning i matvarekunnskap, kostholdsforskning, ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring for studentene på Master i klinisk ernæring. Seksjonen deltar også i ernæringsundervisningen for medisin- og odontologistudenter på profesjonsstudiet i medisin.

Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid, individuelle prosjektoppgaver/innleveringer og PBL.

Forskning ved seksjonen

Seksjonens forskning retter seg mot:

  • å utvikle og evaluere kostholdsmetodikk
  • å studere matvaner og kostholdsmønstre blant barn, ungdommer og voksne
  • å studere sammenhengen mellom kosthold og ulike sykdommer
  • å forstå hvilke faktorer som påvirker befolkningens matvaner  
  • å utvikle og evaluere intervensjoner for å fremme sunne matvaner  

Seksjonens forskningsmiljø er et av få norske miljøer som jobber med utvikling og kvalitetssikring av kostholdsmetodikk. Videre har seksjonen nærmere 20 år med erfaring i å utvikle, gjennomføre og evaluere skolebasert intervensjoner både i Norge og andre europeiske land.

Mål og visjon

Vår visjon er å være Norges ledende fagmiljø på kostholdsmetodikk, ernæringsepidemiologi og kostholdsrelatert intervensjonsforskning.

Vårt langtidsmål er å øke kunnskapen om og forståelsen av hvordan kostholdet påvirker ulike helseutfall, og hvordan endre kostholdet gjennom å rette tiltak mot nøkkeldeterminanter.    

Seksjonen skal:

  • bidra til å videreutvikle kostholdsmetodikk, ernæringsepidemiologien og kostholdsrelatert intervensjonsforskning på en systematisk og innovativ måte
  • være en foretrukken partner i relevante prosjekter nasjonalt og internasjonalt 
  • formidle forskningsresultater og metodekunnskap på en engasjerende måte tilpasset ulike mottakere

Tjenester - kostholdsmetodikk

Kontakt

Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 13 40