Seksjon for klinisk ernæring

Seksjon for klinisk ernæring jobber for å øke kunnskapen om kostholdets betydning for helse, samt å utvikle bedre ernæringsterapi for pasienter.

Undervisning ved seksjon for klinisk ernæring

Seksjon for klinisk ernæring er involvert i undervisning ved masterstudiet i klinisk ernæring og profesjonsstudiet i medisin.
 

Forskning ved seksjon for klinisk ernæring

Livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer og kreft er ledende dødsårsak globalt og representerer et av verdens største helseproblemer. I tillegg er det nylig dokumentert at 30-50 % av pasientene på sykehus er under- eller feilernærte. Dette fører til økt risiko for komplikasjoner, lengre liggetid på sykehusene og større risiko for re-innleggelser.

For å utvikle nye strategier for forebygging og behandling av de ovenfor nevnte tilstander trenger vi kunnskap om hvordan komponenter fra kosten påvirker biomarkører og helse og sykdomsrisiko. Det er et stort behov for forskning innen klinisk ernæring for å kunne gi den beste ernæringsbehandling.

Kontakt

Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 13 40