English version of this page

Instituttledelse

Institutt for medisinske basalfag ledes av instituttleder Lene Frost Andersen. Instituttets instituttråd har rådgivende myndighet overfor ledelsen.

Instituttleder

Instituttleder rapporterer til dekan ved Det medisinske fakultet, har ansvar for instituttets samlede virksomhet, arbeidsgiveransvar for samtlige ansatte og direkte personalansvar for faglige mellomledere (linjeledere). Instituttleder leder og koordinerer utviklingen av instituttets forskning, formidling, undervisningsressurser og øvrige faglige virksomhet.

Administrasjonssjef

Administrasjonssjef Linda Helgesen rapporterer til instituttleder. Administrasjonsjef leder og koordinerer administrative og tekniske funksjoner og ressurser, herunder personal- og økonomiforvaltning. Administrasjonssjef har personalansvar for ansatte i administrasjonen og instituttets serviceavdelinger, og utøver ved delegasjon fra instituttleder sentrale oppgaver knyttet til virksomheten.

Publisert 9. mars 2011 17:11 - Sist endret 26. okt. 2018 13:53