1997

 

Mehlum L:
Suicidal atferd blant unge - er det mulig å forebygge?
Tidsskr Nor Lægeforen 1997:12:117:1733-34.

Mehlum L:
Etterlatte ved selvmord. Hva er de vanlige reaksjonene og hvordan kan vi hjelpe?
Nytt i suicidologi. Fra forskning til forebygging 1997:1:18-20.

Mehlum L, Retterstøl N:
"Jeg gir mine pasienter selvmordsvåpen".
Tidsskrift for Den norske lægeforening 1997:117:7:1003-4.

Mehlum L:
Forebygging på amerikansk - inntrykk fra et studiebesøk ved Los Angeles Suicide Prevention Centre.
Nytt i suicidologi. Fra forskning til forebygging 1997:2:3:23.

Mehlum, L:
Forebygging av selvmord blant unge - hvilken betydning har krisetelefontjenester?
Nytt fra Kirkens SOS, 1/97.

Mehlum L, Hytten K:
Selvmord blant unge i Norge. Noen betraktninger om samfunn, kultur og kjønn.
Nytt i suicidologi. Fra forskning til forebygging 1997:2:3:6-10.

Retterstøl N, Jacobsen D:
Tilvenning, misbruk og avhengighet av rusmidler.
I: Jacobsen D, Vennerød AM (red): Farmakoterapi. Ad Notam, Gyldendal, Oslo 1997.

Ystgaard M:
Life stress, social support and psychological distress in late adolescence.
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 1997:32:277-283.

Ystgaard M:
Skolens rolle i det selvmordsforebyggende arbeidet.
Nytt i suicidologi 1997:2:13-15.

Ystgaard M:
Selvmord blant ungdom - er det smittsomt?
Nytt i suicidologi 1997:3:12-14.

Weisæth L og Mehlum L (red):
Människor, trauman och kriser.
Stockholm: Natur och Kultur, 1997. 368 s.
ISBN 91-27-05989-8.

Published Oct. 11, 2017 2:15 PM - Last modified Oct. 11, 2022 12:48 PM