2008

 

Bramness J.G, Sandvik P., Schøyen H, and Walby F.A. J. Bramness og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den Norske Legeforening 128 (4):475, 2008.

Hansen M, Rossow I.
Pengespill og suicidal atferd.
Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 174-6

Mehlum L. Hjelp ved psykososiale kriser. Tidsskr Nor Legeforen. 2008:128:2048.

Rossow I, Ystgaard M, Hawton K, Madge N, van Heeringen K, deWilde EJ, DeLeo D, Fekete S, Morey C.
Cross-national comparisons of the association between alcohol consumption and deliberate self-harm in adolescents
Suicide Life Threat Behav. 2007 Dec;37(6):605-15.(utk. januar 2008)

Rønneberg U, Walby FA.
Selvmord hos pasienter behandlet i psykisk helsevern.
Tidsskr Nor Lægeforen 2008; 128: 180-3

Sveen CA, Walby FA.
Suicide survivors' mental health and grief reactions: a systematic review of controlled studies.
Suicide Life Threat Behav. 2008 Feb;38(1):13-29

Thoresen S, Mehlum L.
Traumatic stress and suicidal ideation in Norwegian male peacekeepers.
J Nerv Ment Dis. 2008 Nov;196(11):814-21

Ikke-refereebaserte

Fadum, Elin Anita / Herrestad, Henning
Nye kurs og læremidler om vurdering av selvmordsrisiko(pdf)
Suicidologi 2008; 13 (2): 20

Herrestad H. Contributor to: Preventing Suicide - A Resource for Media Professionals, WHO-IASP guidelines for professionals.

Herrestad, Henning
Selvmordsfare og Internett: Hvordan gi beskyttelse?(pdf)
Suicidologi 2008; 13 (1): 24-27

Hetland, Heidi / Herrestad, Henning
Miljøterapeutiske utfordringer i møte med suicidale pasienter (pdf)
Suicidologi 2008; 13 (2): 12-15

Mehlum L. Nye mål for forebygging. Debattinnlegg. Aftenposten 21.05.2008.  

Mehlum L. Nils Retterstøl in memoriam. IASP News Bulletin. Mars 2008.

Mehlum L. Nils Retterstøl til minne. Suicidologi 2008:1:3.

Mehlum, Lars
Internasjonale nettverk for selvmordsforebygging: International Association for Suicide Prevention (IASP) (pdf)
Suicidologi 2008; 13 (1): 18-20

Mork E, Mehlum L, Walby FA:
Selvmord hos pasienter med psykoselidelser: forekomst og risikofaktorer.
Impuls 2008, nr. 2 (okt), 118-29.

Ness, Ewa
Fra retningslinjer til god praksis: Hvordan sikre kvaliteten på selvmordsrisikovurderinger i journalene? (pdf)
Suicidologi 2008; 13 (2): 10-11

Opjordsmoen Ilner S, Mehlum L, Sund A, Hagemo E, Vaglum P. Nekrolog over Nils Retterstøl. Aftenposten 13.2.2008.

Ramberg M & Stanley B: Er selvmordsforsøkere som også selvskader, en unik gruppe? Suicidologi 2008, 3: 19-23 (pdf)

Walby, Fredrik A.
Faglige retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (pdf)
Suicidologi 2008; 13 (2) : 6-9 

Published Oct. 11, 2017 2:15 PM - Last modified Oct. 11, 2022 12:43 PM