1999

Amundsen K:
- Evaluering av tidsskriftet. Suicidologi 1999:4:1:22
- Stoff om selvmord. Embla 1999:8:25
- Studietur til SIEC, Calgary. Suicidologi 1999:4:3:21
- Nytt om seksjonens kunnskapsdatabase. Fast spalte i Suicidologi.

Hauge NP:
Arbeidsplassen som psykisk hesefremjande arena. Kva er organisasjonen sitt ansvar i det førebyggjande arbeidet?, Suicidologi 1999:3:14-15,20.

Hauge NP, Hammerlin Y:
Selvmordsforebygging i et helhetlig perspektiv. I: Mehlum L (red): Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand,1999, p 421-445.

Hestetun I:
Seksuell traumatisering av barn og selvmordsatferd. Suicidologi 1999:2:13-15.

Hestetun I:
20. IASP-kongress i Athen. Suicidologi 1999;3:22.

Mehlum L, Hytten K, Gjertsen F:
Epidemiological trends of youth suicide in Norway. Archives of Suicide research 1999:5:193-205.

Mehlum L:
Alcohol and stress in Norwegian UN peace-keepers. Military Medicine 1999:164:10:720-4.

Mehlum L (red):
Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Mehlum L:
Introduksjon. I: Mehlum L (red). Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Mehlum L:
Hva er selvmord og hvor hyppig er det? I: Mehlum L (red). Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Mehlum L, Hytten K:
Hva vet vi om årsakene til selvmord? I: Mehlum L (red). Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Mehlum L:
Forebygging av selvmord på ulike arenaer. I: Mehlum L (red). Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Mehlum L:
Hva alle bør vite om selvmord, selvmordsrisiko og intervensjon ved kriser. I: Mehlum L (red).Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Mehlum L:
Vurdering av selvmordsfare. I: Mehlum L (red). Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Mehlum L:
Etter selvmordet. I: Mehlum L (red). Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Mehlum L:
Forebygging av selvmord blant militært personell. I: Mehlum L (red). Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Mehlum IS, Mehlum L:
Arbeidsplassen - en ny arena for forebygging av selvmord. I: Mehlum L (red). Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Mehlum L:
Forebygging av selvmord - hvor går veien videre? I: Mehlum L (red). Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Mehlum L:
Selvmord og personlighetsforstyrrelser. Suicidologi 1999;1:10-12.

Mehlum L:
Etterlatte ved selvmord. Noen sår er usynlige, men kan likevel trenge sin lege. Tidsskrift for Den norske Lægeforening 1999:119.27: 4009.

Mehlum IS og Mehlum L:
Arbeidsmiljø og selvmordsforebygging. Suicidologi 1999:3:9-11,20.

Mehlum IS og Mehlum L:
Krisehåndtering og selvmordsforebygging i arbeidssammenheng. Suicidologi 1999:3:12- 13,20.

Opjordsmoen S, Retterstøl N:
Langfeldt’s Concept of Core Schizophrenia and «Schizophreniform Disorder» in the Light of Modern Classification. Current Opinion in Psychiatry 1999:12:275.

Retterstøl N, Opjordsmoen S:
Long-Term Personal Follow-up (22-39 Years Observation) of Patients with Delusional Disorders. Current Opinion in Psychiatry 1999:12:69.

Schjelderup G:
En behandlings- og oppfølgingskjede for suicidale pasienter. I: Mehlum, L (red). Tilbake til livet. Selvmordsforebygging i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand,1999.

Schjelderup G, Bergersen TD, Mehlum L:
Akerprosjektet . En behandlings- og oppfølgingskjede for selvmordsnære mennesker. Rapport fra et modellforsøk. Seksjon for selvmordsforskning- og forebygging, Oslo 1999.

Ystgaard M:
Familien og selvmordsatferd: Noen hovedtrekk fra forskningen. Suicidologi 1999:2:7-9.

Ystgaard M:
Hvordan kan skolen bidra i det selvmordsforebyggende arbeidet? I: Mehlum L (red). Tilbake til Livet. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 1999.

Ystgaard M, Tambs K, Dalgard OS:
Life stress, social support and psychological distress in late adolescence: a longitudinal study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 1999:34:12-19.

Mishara B, Ystgaard M:
Evaluation report: The Reaching Young Europe program in Denmark. Befrienders International, London, 1999.

Published Oct. 11, 2017 2:15 PM - Last modified Oct. 11, 2022 12:47 PM