2002

Amundsen K: Den deprimerte pasient og selvmordsprosessen – vår rolle som profesjonelle hjelpere. Danuta Wasserman intervjues av Kirsti Amundsen. Suicidologi 2002; 7(1): 13-14. (pdf)

Amundsen K: 9th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour: From Science to Practice. Suicidologi 2002; 7(3): 22. (pdf)

Amundsen K: PubMed – søkeveiledning på norsk. Søking etter tidsskriftartikler mv. om selvmord og selvmordsforebygging.

Amundsen K, Hestetun I: Tredje nasjonale konferanse om selvmordsforebygging i Bergen, 22.-23. oktober 2002. Suicidologi 2002; 7(3): 23. (pdf)

Andreassen AL, Thoresen S, Mehlum L. Oppfølgingsstudie av repatriert og traumatisert personell. Rapport FO/SAN. 2002.Andreassen AL, Thoresen S, Mehlum L. Veterans from Peacekeeping: Evaluation of a Follow-Up Programme. Prehosp Disast Med 2002;17:7.

Gjertsen F: Selvmord i Barentsregionen. Suicidologi 2002; 3: 13-15, 17. (pdf)

Hestetun I: Når livet kjennes umulig. Barn, ungdom og selvmordsatferd. I Befring, E (ed): Barn i Norge 2002. Årsrapport om barn og unges psykiske helse. Utgitt av Voksne for Barn, Oslo 2002.

Koldsland BO, Mehlum L. U.N. Military Observers - A Follow-Up Study Focusing on Mental Health and Social Adjustment of Norwegian Officers in the Years after Completed Missions. Prehosp Disast Med 2002;17:1.Mehlum L, Weisæth L: Predictors of posttraumatic stress reactions in Norwegian UN peacekeepers seven years after service. J Traumatic Stress 2002:15:1:17-26.

Mehlum L: Krisepsykiatri på svensk. Bokanmeldelse. Tidsskrift for Den norske Lægeforening 2002:122:536.

Mehlum L. Biologiske faktorer ved suicidal atferd. Suicidologi 2002:3:11-12,17. (pdf)

Mehlum L. Etterord i boken: Pappa ville ikke leve av Margaretha Runvik. Seksjon for selvmordsforskning og –forebygging, Universitetet i Oslo, 2002.

Mishara B, Ystgaard M: One Year follow-up of the Effects of Zippy and Friends on participation in Lithuania. Partnership for Children, September 2002.

Mishara B, Ystgaard M: Development and evaluation of a primary prevention/mental health promotion programme to improve coping skills in young children: "Zippy’s friends". Manus 2002.

Retterstøl N: Foreword: In: Schioldann J: Psychogenic Psychoses. August Wimmer. Adelaide University, Adelaide 2002.

Retterstøl N, Ekeberg Ø, Mehlum L: Selvmord – et personlig og samfunnsmessig problem, 351 sider. Gyldendal Akademisk, Oslo 2002.

Retterstøl, N., Ekeberg Ø., Mehlum, L.
Selvmord: Et personlig og samfunnsmessig problem.
Oslo: Gyldendal akademisk, 2002. - 351 s.
ISBN: 82-05-28077-0

Tallaksen DW: En viktig bok i en tid som er preget av uro og frykt. Bokanmeldelse av: Rustøen, Tone. Håp og livskvalitet – en utfordring for sykepleieren? Tidsskriftet Sykepleien nr 2, 2002.

Tallaksen DW: Etterlengtet kritikk. Bokanmeldelse av: Sæterdal, Barbro & Heggen, Kristin: I den beste hensikt. Ondskap i behandlingssamfunnet. Tidsskriftet Sykepleien nr 12, 2002.

Tallaksen DW: En viktig milepæl er nådd! Suicidologi 2002:1:20.

Tallaksen DW: Hjelper til med å få orden i kaoset. Suicidologi 2002:2:20-21. (pdf)

Tallaksen DW: Burde vært pensum! – Vivatkurs ved Politihøgskolen i Oslo. Suicidologi 2002:3:16-17. (pdf)

Tallaksen DW: Selvmordsforebygging – et livsviktig innsatsområde. Om nye opplærings- og utdanningstilbud innen selvmordsforebygging. Skolepsykologi nr 3, 2002 s.45-49.

Thoresen S, Mehlum L, Møller B. Suicide in Peacekeepers: An Epidemiological Study of Suicide in 22 275 Veterans from Norwegian Peacekeeping Operations. Prehosp Disast Med 2002;17:1.

Thoresen S, Mehlum L: Suicide Prevention in Veterans from Peace keeping. (pdf)

Walby FA, Ekeland H and Mehlum L: Suicide after discharge from psychiatric hospital in Oslo, Norway. European Psychiatry: the Journal of the Association of European Psychiatrists. 17 (Suppl 1:205), 2002.

Weisæth L, Mehlum L, Lie T: Traumatic Stressors in Terrorism: Norwegian Merchant Sailors in the Arabian Gulf 1984-1988. Prehosp Disast Med 2002;17:15.

Ystgaard M, Husby, J, Mehlum L: Mestring, hjelp og støtte. Resultater fra videregående skole i Hedmark. SSFF, UiO: November 2002.                                      

Published Oct. 11, 2017 2:15 PM - Last modified Oct. 11, 2022 12:46 PM