2004

Amundsen, Kirsti: De etterlattes stemme i biografiske og skjønnlitterære tekster. Suicidologi, 9 (2): 3-5.

Gjertsen, Finn: Nasjonal selvmordsstatistikk. Publisert kun på SSFFs webside.

Gjertsen, Finn: Færre selvmord blant ungdom. Sinnets helse 2/2004.

Herrestad, Henning: Vårt arbeid med å øke studentenes handlingsberedskap – om Videreutdanning i selvmordsforebyggende arbeid (VISA) ved Universitetet i Oslo, Suicidologi 2004, vol. 9, nr. 3.

Herrestad, Henning: SOS-meldinger: Kirkens SOS’ Internett-tjeneste for mennesker med selvmordstanker, Suicidologi 2004, vol. 9, nr. 3.

Herrestad, Henning: Begravelsesbyråets rolle etter et selvmord. Ola R. Vigdal intervjues av Henning Herretad. Suicidologi vol. 9, nr 2:16-18.

Herrestad, Henning. SOS-meldinger om selvmordsfare på Internett. Se, favne, tåle. Kirkens SOS 2004.

Hestetun, Ingebjørg: Skytevåpen og forebygging av selvmord. Suicidologi 2004, vol. 9, nr.1:16-18.

Hestetun, Ingebjørg: Dialektisk atferdsterapi. Suicidologi 2004, vol. 9, nr. 3:29.

Malt Ulrik, Retterstøl Nils, Dahl Alv A: Lærebok i psykiatri. Revidert opplag. 942 sider. Gyldendal Akademisk, Oslo 2004.

Mann, JJ; Apter, A; Bertolote, J; Beautrais, A; Currier, D; Haas, A; Hegerl, U; Lönnqvist, J; Malone, K; Marusic, A; Mehlum, Lars; Patton, G; Phillips, M; Rutz, W; Rihmer, Z; Schmidtke, A; Schaffer, D; Silverman, M; Takahashi, Y; Värnik, A; Wasserman, D; Yip, P; Hendin, H. Review of National Suicide Prevention Strategies. [In press]. JAMA 2004.

Mehlum, Lars: A Suicide prevention strategy for England.. Crisis 2004;25:69-73.

Mehlum, Lars: Developing and implementing a national strategy for suicide prevention - the Norwegian experience. Acta Suicidologica Slovenica 2004;2(1-2):24-29.

Mehlum, Lars: Letter from the new IASP president. Crisis 2004;25:41-42.
Mehlum, Lars: Når noen skader seg med vilje. Tidsskrift for Den norske lægeforening 2004(21):2734-2734.

Mehlum, Lars. Prosessen fram mot selvmordet.. Se, favne, tåle. Kirkens SOS 2004.

Mehlum, Lars: Selvmord kan forebygges. Kronikk. Dagsavisen 2004.

Opjordsmoen, Stein, Retterstøl, Nils: Delusions: A dimensional view European Psychiatry 2004, 19 (suppl.1), 116.

Retterstøl, Nils: Store tanker, urolige sinn. 504 sider. Damms forlag 2004.

Reas DL, Kjelsås E, Heggestad T, Eriksen L, Gjertsen F, Götestam G. Characteristics of Anorexia Nervosa-Related Deaths in Norway 1992-2000: Data from a National Pasient Registry and Cause of Death Registry. International Journal of Eating Disorders. [In press] 2004.

Svare, Helge, Herrestad, Henning: Filosofi for livet - En innføring i filosofisk praksis. Oslo: UniPub Forlag 2004.

Thoresen, Siri, Mehlum, Lars. Risk factors for fatal accidents and suicides in peacekeepers: is there an overlap? Military Medicine 2004;169:988-993.

Walby, Fredrik A: Drap etterfulgt av selvdrap. Suicidolog 2004, vol. 9, nr.1:10-12.

Ystgaard, Mette; Hestetun, Ingebjørg; Loeb, Mitch; Mehlum, Lars. Is there a specific relationship between childhood sexual and physical abuse and repeated suicidal behavior? Child Abuse & Neglect 2004;28(8):863-75

Published Oct. 11, 2017 2:15 PM - Last modified Oct. 11, 2022 12:45 PM