Publikasjoner fra SSFF i 2005

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging i løpet av 2005:

Amundsen, Kirsti: Nytt fra SSFFs Internett-sider. Fast spalte i Suicidologi (to nr. i 2005)

Amundsen, Kirsti: Nettartikkel: Ny revidert utgave av ”Pubmed. Søkeveiledning på norsk: søking etter tidsskriftartikler mv. om selvmord og selvmordsforebygging” (pdf)

Bramness, Jørgen Gustav; Walby, Fredrik A.; Skurtveit, Svetlana; Tverdal, Aage: Regional differences in suicide rate and the use of lithium and newer antidepressants in Norway [Poster]. International Society of Pharmacoepidemiology; Annual meeting 2005

Gjertsen, Finn. Selvmordsmetoder i Norge, potensial for forebygging?.
Suicidologi 2005;10(2):8-10 (pdf)

Hernes, Eivor; Harvei, Sverre; Glattre, Eystein; Gjertsen, Finn; Fosså,
Sofie D. High prostate canser mortality in Norway: Influence of Cancer
Registry information?. APMIS 2005;113:542-549

Herrestad, Henning. Bruken av skråplanargumenter mot legalisering av aktiv dødshjelp. I: Uutholdelige liv - Om selvmord, eutanasi og behandling av døende. Oslo: Gyldendal akademisk 2005. ISBN 8205335036. s. 133-147

Herrestad, Henning; Mehlum, Lars: Samfunnets tre store samtaler om de uutholdelige liv. I: Uutholdelige liv - Om selvmord, eutanasi og behandling av døende. Oslo: Gyldendal Akademisk 2005. ISBN 8205335036. s. 13-21

Mann, JJ; Apter, A; Bertolote, J; Beautrais, A; Currier, D; Haas, A; Hegerl, U; Lönnqvist, J; Malone, K; Marusic, A; Mehlum, Lars; Patton, G; Phillips, M; Rutz, W; Rihmer, Z; Schmidtke, A; Schaffer, D; Silverman, M; Takahashi, Y; Värnik, A; Wasserman, D; Yip, P; Hendin, H: Review of National Suicide Prevention Strategies. JAMA 2005;294(16):2064-2074

Mehlum, Lars: Forebygging gjennom begrensning av tilgangen til selvmordsmidler. Suicidologi 2005;10(2):3-7 (pdf)

Mehlum, Lars: Foreword. I: Suicide in South Africa. Durban, Sør Afrika: Kwa Zulu Natal University Press 2005. 2 s.

Mehlum, Lars: Suicidal behaviour in borderline personality disorder – clinical challenges and management. CNS-forum, publisert 03.11.2005. http://www.cnsforum.com/magazine/asktheexpert/Suicide/default.aspx

Mehlum, Lars: Suicide in BPD - Ask the Expert. CNS forum. Publisert 29.11.2005. http://www.cnsforum.com/magazine/asktheexpert/Suicide/qa_suicide.aspx

Mehlum, Lars: ”Lykkepiller” og selvmordsrisiko. Kronikk, Dagsavisen 23.03.2005

Mehlum, Lars: Om motiver og intensjoner ved selvmordshandlinger. I: Uutholdelige liv - Om selvmord, eutanasi og behandling av døende. Oslo: Gyldendal akademisk 2005. ISBN 8205335036. s. 29-42

Mehlum, Lars: Seksjon for selvmordsforskning og forebygging. Medisinsk informasjon 2005(2):24-25

Mehlum, Lars: Selvmordsforebygging angår alle. Leve Nytt 2005(6)

Mehlum, Lars: Traumatic stress and suicidal behaviour. An important target for treatment and prevention. I: Prevention and treatment of suicidal behaviours - From Science to Practice. Oxford: Oxford University Press 2005. ISBN 0-19-852975-9. s. 121-138

Reas, Deborah L; Kjelsås, Einar; Heggestad, Torhild; Eriksen, Lasse;
Nielsen, Søren; Gjertsen, Finn; Götestam, Gunnar. Characteristics of
Anorexia Nervosa-Related Deaths in Norway 1992-2000: Data from the
national patient register and cause of death register. International Journal of
Eating Disorders 2005;37(3):181-187

Retterstøl, Nils: Anmeldelse av Bøhle, S; Å ville døden sterkere enn livet. Om depresjon, selvmord og etterlattes situasjon. Gyldendal akademisk, Oslo 2004. Tidsskr. Nor. Lægeforen. 2005, 125, 1034.

Thoresen S, Mehlum L.
Suicide in peacekeepers: Risk factors for suicide versus accidental death. (Submitted to Suicide and Life-Threatening Behavior).

Thoresen ,S; Mehlum, L; Røysamb, E; Tønnesen, A: Risk factors for completed suicide in veterans of peacekeeping: Repatriation, negative life events and marital status. In Press, Archives of Suicide Research.

Walby, Fredrik A.: Selvmord og annen selvmordsatferd. Medisinsk informasjon 2005;19(2):8-11

Walby, Fredrik A.; Ødegaard, Erik; Mehlum, Lars. Psychiatric comorbidity may not predict suicide during and after hospitalization. A nested case–control study with blinded raters. In press, Journal of Affective Disorders.

Walby, Fredrik A.; Ødegaard, Erik; Mehlum, Lars: Risk Factors for completed suicide in psychiatric inpatients [Vitenskapelig foredrag]. XXIIIth Congress of International Association for Suicide Prevention; 13.09.2005 - 16.09.2005

Årsrapporten for 2005

Published Jan. 1, 2005 11:33 AM - Last modified Dec. 21, 2017 9:16 AM