Publikasjoner fra SSFF i 2000

I det følgende gjengis referanser til publikasjoner som utgikk helt eller delvis fra SSFF i løpet av 2000:

Amundsen, Kirsti
E-post - et egnet medium for ungdom i krise.
Kari Knutsen intervjues av Kirsti Amundsen
Suicidologi 2000; 5 (1) : 24

Amundsen, Kirsti
Informasjon om selvmord. Politiforum 2000: 4

Amundsen, Kirsti
Informasjon om selvmord og selvmordsforebygging.
Helsesøstre 2000; 1: 45

Amundsen, Kirsti
Informasjon om selvmord og selvmordsforebygging.
Rus & avhengighet 2000; 1: 9

Hauge, Nils-Petter
Det vanskelege steget! Om unge homofile sitt steg "ut av skapet".
Jan Dalchow og Trond Winterkjær i samtale med Nils-Petter Hauge.
Suicidologi 2000; 5 (1) : 14-5

Hestetun, Ingebjørg
Intervensjon i bydelene mot dem som har gjort selvmordsforsøk, Akerprosjektet.
I: Ny viten om psykisk helse – utbredelse og forebyggende tiltak.
Rapport fra formidlingskonferansen 23.03.2000:71-76. Rådet for psykisk helse, 2000.

Mehlum, Lars
The chain of care after attempted suicide - an essential feature of the Norwegian national strategy for suicide prevention. Nordic Journal of Psychiatry 2000; :54: 26-27.

Mehlum, Lars
The Internet, suicide and suicide prevention.
Crisis 2000; 21 (4): 186-88Mehlum, Lars
Krisetelefon som selvmordsforebyggende arbeid.
Kirkens SOS Møre og Romsdal, 2000.

Mehlum, Lars
Selvmord.
I Krüger MB, Lund A, Skarstein J og Stubhaug B: Depresjonshåndboka.
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000: 51-62.

Mehlum, Lars
Selvmord blant barn og unge i Norge - noen epidemiologiske utviklingstrekk.
Suicidologi 2000; 5 (1) : 8-9

Mehlum, Lars
Selvmord som tema på Internett og i andre massemedier – ressurs eller risiko?
Suicidologi 2000; (5): 3: 20-21.

Mehlum, Lars
Støttetiltak for etterlatte ved selvmord
Suicidologi 2000; 5 (2) : 3-4

Mehlum, Lars
Vurdering av selvmordsfare og intervensjon ved selvmordskriser.
I Krüger MB, Lund A, Skarstein J og Stubhaug B: Depresjonshåndboka.
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2000: 63-72.

Mehlum, Lars / Hytten, Karsten / Gjertsen, Finn
Selvmord blant unge.
Samfunnsspeilet 2000; 24: 5-9.

Mishara, Brian / Ystgaard, Mette
Evaluation of the Befrienders International Reaching Young Europe Pilot Program.
The Listener 2000; July: 4-5.

Mishara, Brian / Ystgaard, Mette
Exploring the potential for primary prevention.
Crisis 2000; 21(1): 4-5

Mork E, Ekeid G: Psykososial oppfølging etter parasuicid: Rutiner og praksis ved medisinske akuttavdelinger i Norge. Hovedoppgave i psykologi, Universitetet i Oslo.

Reinholdt, Nils Petter / Mehlum, Lars / Ystgaard, Mette
"Det finnes hjelp mot nesten alt". Evaluering av Petre-kampanjen 1999.
Suicidologi 2000; 5 (1) : 19-21

Retterstøl, Nils / Mehlum, Lars
Attempted suicide as a risk factor for suicide: treatment and follow-up.
I: Wasserman D (ed) : Suicide – An unnecessary death.
London: Martin Dunitz Publishers, 2000: 119-125.

Walby F, Borg P, Eikeseth PH, Neegaard E, Kjerpeseth K, Bruvik S, Waal H:
Bruk av metadon i behandlingen av heroinavhengige psykotiske pasienter.
Tidsskrift for Den norske lægeforening 2000: 120 (2): 195-198.

Ystgaard, Mette / Mishara, Brian
Barn og mestringsstrategier.
Utvikling og evaluering av programmet "Reaching Young Europe".
Suicidologi 2000; 5 (1) : 22-3

Published Jan. 1, 2000 9:54 AM - Last modified Dec. 21, 2017 9:18 AM