Disputas: Xiangjun Chen & Aleksandar Stojanovic - Oftalmologi

M.Sc. Xiangjun Chen & M.Sc. Aleksandar Stojanovic ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin felles avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Corneal Optical Regularization and Biomechanical Stabilization in Keratoconus and Irregular Astigmatism by Use of Topography-Guided Custom Ablation and Corneal Cross-Linking

Tid og sted for prøveforelesninger

Prøveforelesning Xiangjun Chen

Prøveforelesning Aleksandar Stojanovic

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Giovanni Alessio, Department of Basic Medical Sciences, neuroscience and sensory organs, University of Bari, Bari, Italy
  • 2. opponent: Professor emeritus Haakon Breien Benestad, Division of Anatomy, Institute of Basic Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway, , Norway
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Trond Buanes, Department of Gastrointestinal and Children Surgery, Division of Surgery, Inflammatory Medicine and Transplantation, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo, Norway, Oslo, Norge

Disputasleder

Professor Pål Dag Line, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tor Paaske Utheim, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus

Sammendrag

På samme måte som bildekvalitet i et fotoapparat avhenger av optikken i objektivet, er synskvalitet i et øye et resultat av optikken i hornhinnen. Ved sykdommen keratokonus oppstår en lokalisert svekkelse i hornhinnen, som fører til en stadig økende utposing. Denne utposningen fører til optiske forvrengninger og synsreduksjon med forstyrrelser som multiple konturer, haloer og blendings- og stjerneskuddsfenomener. Disse forstyrrelsene kan ikke korrigeres med briller eller myke kontaktlinser og fører ofte til svekket livskvalitet og arbeidsuførhet. Ved alvorlige tilfeller av keratokonus har det tradisjonelt vært nødvendig med hornhinnetransplantasjon.

Lasersynskirurgi, som er styrt av hornhinnetopografi, er en effektiv strategi for å normalisere den forvrengte hornhinneoptikken. Imidlertid er laserkirurgi, som innebærer fjerning av hornhinnevev, normalt kontraindisert ved keratokonus på grunn av fare for ytterligere svekkelse av hornhinnen.

Tidlig på 2000-tallet ble metoden CXL (corneal cross–linking) introdusert for å styrke den lokale svekkelsen i hornhinnen ved keratokonus. Behandlingen stanser effektivt den progressive utposingen av hornhinnen og minsker behovet for hornhinnetransplantasjoner betydelig, men korrigerer ikke optiske forhold.

I avhandlingen har vi hos pasienter med keratoconus undersøkt mulighetene for å oppnå optisk korreksjon ved hjelp av hornhinnetopografistyrt laserkirurgi samtidig som hornhinnens struktur styrkes med bruk av CXL. Våre kliniske studier har bekreftet at hornhinnetopografistyrt laserkirurgi og CXL, brukt separat, var trygge og effektive. Videre har vi vist at kombinasjonen av de to metodene resulterer i både stans i utviklingen av keratokonus og til optisk korreksjon av hornhinnen. Vi hadde ingen alvorlige komplikasjoner. Videre hadde ingen av de behandlede øynene senere behov for hornhinnetransplantasjon. Med dette har vi vist at en lite invasiv behandling kan føre til en varig synsrehabilitering i egnede tilfeller av keratokonus.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. jan. 2017 10:21 - Sist endret 6. feb. 2017 09:13