Prøveforelesning: Aleksandar Stojanovic

M.Sc. Aleksandar Stojanovic ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Glaucoma: Types, etiology, pathogenesis, prevention, established and experimental therapy.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. jan. 2017 10:21 - Sist endret 26. jan. 2017 10:38